Finspångs kommun

Språk/Language

Barnomsorg - på lättläst svenska

Barnomsorg betyder att
någon tar hand om barnen
när deras föräldrar arbetar
eller går i skola.

Det finns olika slags barnomsorg.
I Finspångs kommun finns
förskola och fritidshem.

Förskola är till för barn
som är mellan 1 och 5 år.

Det finns förskolor
som kommunen ansvarar för
och privata förskolor.

Ditt barn har rätt till förskola
om du arbetar, studerar,
söker arbete eller är föräldraledig.

 

Så får ditt barn plats i förskola

Du behöver söka plats
i förskola senast fyra månader
innan ditt barn ska börja.
Du söker platsen via
kommunens e-tjänst.

Se länk längre ner på sidan.

Om du behöver hjälp
kan du kontakta
kommunens växel
på telefonnummer 0122-850 00.

Du får ett meddelande
om var ditt barn fått
förskoleplats senast en månad
innan barnet ska börja.

Det är viktigt att du
svarar på meddelandet.
Du behöver tacka ja
eller nej till platsen.

Fritidshem är till för barn
som är mellan 6 och 13 år.
Barnet får vara på
fritidshemmet före och
efter skolan. Fritidshem kallas
också fritids.

Ditt barn har rätt att vara
på fritidshem om du arbetar
eller studerar.

 

Så får ditt barn plats i fritidshem

Du ansöker om fritidshemsplats
via kommunens e-tjänst.

Se länk längre ner på sidan.

Om du behöver hjälp kan du
kontakta kommunens växel
på telefon 0122-850 00.

Den som tjänar mycket pengar
betalar mer för förskola
eller fritidshem än den
som tjänar lite pengar.

Om du har flera barn
i förskola eller fritidshem
samtidigt betalar du mer
för det första barnet och
mindre för de andra.

Det finns en gräns för
hur hög kostnaden får vara.
Det kallas maxtaxa.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång