Språk/Language

Transportservice

Transportenheten på Finspångs kommun arbetar med att utföra olika typer av kommunala transporter. Det kan vara skolresor, färdtjänstresor, olika typer av mattransporter eller kommunens internpost.

Transportenheten ansvarar även för kommunens egen beställningscentral. Den fungerar som beställningscentral mot kommuninvånarna vid färdtjänstresor men även som kommunikationskanal vid interna uppdrag. Beställningscentralen planerar samordningen mellan de olika trafikslagen.

Kontakt

Lars Johansson
Transportchef
Transportservice

0122-852 09
lars.johansson@finspang.se

Skäggebyvägen 40, 612 44 Finspång