Finspångs kommun

Språk/Language

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för samhällsplanering, bygg- och miljö, räddningstjänst, fastigheter, måltidsservice, lokalvårdsservice, transporter, klimat och miljö samt krisberedskap och civilt försvar.

Inom sektorn finns följande enheter:

 • Bygg- och miljöenheten
 • Fastighetsenheten
 • Räddningstjänst
 • Samhällsplaneringsenheten
 • Strategenheten
 • Service
  • Lokalvård
  • Måltid
  • Transport

Läs mer om verksamheterna

Film: Det här är sektor samhällsbyggnad

Kontakt

Helené From
Samhällsbyggnads- och säkerhetschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång