Finspångs kommun

Språk/Language

Släktforskning och hembygdsforskning

Här hittar du som är intresserad av släkt- och hembygdsforskning några tips på olika arkiv och nyttiga länkar.

Handlingar i Riksarkivet

När man släktforskar letar man främst i kyrkoarkivens handlingar i Riksarkivet. Här får man exempelvis upplysningar om på vilken plats ens förfäder levde på; när de föddes, gifte sig, flyttade och avled. I häradsrättsarkiven kan man se bouppteckningar över den avlidnes kvarlåtenskap.

Information kring förfäder kan man även hitta i domböckerna som till exempel om någon dömts till fängelse och finns avfotograferad i fångrullarna. Utöver det finns det fler handlingar som mönsterrullor där man kan man se om någon släkting blivit utkommenderad i något av alla krig som Sverige deltagit i.

Handlingar i kommunarkivet

I Finspångs kommunarkiv finns ett omfattande skolarkiv. Nästan alla skolor som fanns inom dagens kommun är bevarade från 1862-63 och framåt. Upplysningar i dessa arkiv är klasslistor, när- och frånvaro, hur långt skolåret var, vilken lärare man hade, vilka ämnen som lästes och framförallt betyg. I skolarkivet finns information var i socknen eleven bodde. Det finns även små noteringar som läraren gjort över elevens uppförande eller om den hade varit sjuk eller led av någon åkomma.

Vidare är handlingar i fattigvårdsstyrelserna betydelsefulla om släktingen ifråga hade hamnat i fattigdom. Du kan hitta mer upplysningar om personens liv än bara ett namn och årtal.

Det finns även en mängd protokoll från kommunalstämmor och nämnder där ens förfader kan finnas med i.

Historiska bilder och porträtt

I Finspångs kommunarkiv finns en stor samling historiska bilder. Förutom bilder på platser, byggnader och händelser finns många gruppbilder på personal i olika företag, medlemmar i föreningar och vissa porträttbilder från sent 1800-tal och framåt.

Exempel på historiska bilder som finns i Finspångs mediaportal.

Många bilder finns tillgängliga digitalt via Finspångs kommuns mediaportal. För många av bilderna finns namn registrerade så genom att söka i mediaportalen kanske du kan hitta en bilder på dina gamla släktingar eller platser där de har bott.

Kulturmiljöprogram och byggnads­inventeringar

I kommunens kulturmiljöprogram finns bilder och beskrivningar av många byggnader och miljöer. Det finns också byggnadsinventeringar där du kan hitta bilder på torp och platser där dina släktingar kan ha bott och verkat. Även dessa bilder finns digitaliserade i Finspångs kommuns mediaporta.

Kontakt

Ulla-Karin Karlsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång