Finspångs kommun

Språk/Language

Allmän information kulturskolan

Här finner du allmän information relaterad till Kulturskolan som läsårstider, läroplan, återbud av lektioner, instrument­uthyrning och studie­material.

I vår verksamhet har vi även konserter, föreställningar, drop in-dagar, läger med mera. Om man som elev tar del av allt som erbjuds tillbringar man i genomsnitt två timmar per vecka på Kulturskolan.

Läsårstider

Undervisningen pågår under skolans läsår. Första lektionen bruka vara sista veckan i augusti och sista lektionen sista veckan i maj. Genomsnittet på antalet genomförda lektioner brukar ligga på 29 stycken.

Drama, Teater samt Bild och form

Undervisningen i drama, teater, bild och form sker i åldersindelade grupper. Lektionstiden är 90 minuter per vecka och grupp och totalt 25 lektionstillfällen under läsåret. Undervisningen innefatatr även föreställningar och utställningar.

Ensemble och kör

Vi har som mål att alla elever som uppnått tillräcklig kunskap ska medverka i orkester, ensemble eller körsång. Ensemble och kör bedrivs under hela läsåret. Ett antal konseter genomförs varje år. Där medvekar våra ensambler och eleverna får chansen att framträda inför publik.

Läroplan

Kulturskolan följer läroplanen för grundskolan (Lgr11).

Ämneskurs

Ämneskursen är den del av vår verksamhet där du får fördjupning i ett ämne. När du tar en ämneskurs är du garanterad minst 26 lektionstillfällen per läsår plus ett uppspelningstillfälle per termin. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp och lektionstillfällena fördelas jämt över läsåret för bästa kontinuitet.

Om läraren blir sjuk så blir lektionen inställd vid första sjuktillfället, därefter vikariesätts läraren i möjligaste mån.

Instrumentuthyrning

Hos oss får du låna ett instrument under de första åren. Skolan står även för material till bild och formundervisning och teaterundervisningen.

För att låna instrument ska du kontakta Kulturskolan. Kontaktuppgiter finns under Kontakt på den här sidan.

Studiematerial

På Kulturskolan har du möjlighet att låna instrument under de första åren. Övriga läromedel såsom spelböcker med mera bekostas av eleven.

Evenemang och konserter

Alla elever erbjuds att medverka vid konserter, teaterföreställningar och bild och formutställningar. Där får eleverna chansen att visa upp det de lärt sig under året och öva på att stå på en scen.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Marie Fransson
Administratör
Ledningstaben - Kulturhuset & Biblioteket

0122-85526
marie.fransson@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång