Finspångs kommun

Språk/Language

Omaistuki

Omaiset huolehtivat suuressa määrin läheisten hoidosta. Läheisestä huolehtiminen voi tuoda iloa, mutta joskus omainen itse saattaa tarvita tukea. Omaiselle sopiva tuki riippuu hänen tarpeistaan ja elämäntilanteestaan.

Finspångin kunta tarjoaa tukea läheisestään huolehtivalle omaiselle silloin, kun läheinen sairauden, iän tai toimintarajoitteen johdosta tarvitsee apua selviytyäkseen arkipäivästään. Omaistuen tarkoituksena on helpottaa arkipäivää sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti. Tuen tavoitteena on myös parantaa sekä omaisen että hoidettavan elämänlaatua ja hyvinvointia.

Finspångin kunta tarjoaa omaistuen eri muotoja, joista jotkut vaativat avuntarpeen arviointia.

Ohjeistavat keskustelut ja yksityiset tukikeskustelut

Ohjeistavassa keskustelussa perehdytään tukitarpeisiin ja suunnitellaan mukautettua omaistukea. Yksityinen tuki kattaa rajoitetun määrän tukikeskusteluja omaiskoordinaattorin kanssa. Keskustelun painopiste on omaisen tilanne sekä siihen liittyvät ratkaisut ja mahdollisuudet.

Omaisryhmät

Ryhmä koostuu omaisista, joilla on yhteinen nimittäjä. Omaisryhmän tarkoituksena on mahdollistaa tapaamiset ja keskustelut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien omaisten kanssa sekä vertaistuen antaminen ja saaminen. Ryhmiä varten on ennalta valmisteltu malli, jota mukautetaan ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Teematapaamiset ja luennot

Omaisten tapaamisilla on teema, jonka suunnittelee omaiskoordinaattori. Teema mukautetaan eri kohderyhmien toiveisiin ja tarpeisiin.

Omaiskeskus

Omaiskeskus on keskustassa osoitteessa Kalkugnsvägen 1. Siellä voit tavata omaiskoordinaattorin voidaksesi keskustella ja saadaksesi neuvoja ja tukea. Keskuksessa voi myös tavata toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia, osallistua omaisryhmiin, teematapaamisiin ja/tai luentoihin, sekä muihin aktiviteetteihin. Omaiskeskus on omaisille tarkoitettu resurssi. Tavoitteenamme on neuvoa ja tukea omaisestaan huolehtivaa siten, että hän saisi hyvän ja terveellisen elämän.

Muita tukimuotoja, joiden tarve arvioidaan

Läheiselle suunniteltu toiminta voi kattaa myös tuen ja lomituksen. Se voi tarkoittaa maksutonta lomitusta, kotipalvelua, päivätoimintaa, lyhytaikaisasumista tai vuorotteluhoitoa. Tuki on useimmiten maksullista.

Maksuton lomitus

Maksuton lomitus kotona on osa omaistukea, jonka tarpeellisuudesta tehdään arvio. Maksutonta lomitusta kotona annetaan korkeintaan kymmenen tuntia kuukaudessa taajamissa ja viisitoista tuntia maaseudulla asuville. Tarjoamme yksinkertaista, turvallista ja yksilöllisesti mukautettua lomitusta kotona. Lomituksen tarkoituksena on antaa omaiselle mahdollisuus kodissa tai sen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan tietoisena siitä, että seuraa ja tukea tarvitsevan luona on joku. Lomitusta antaa hoito- ja hoivahenkilöstö.

Kotipalvelu

Kotipalvelua voidaan antaa omaisen hoivatyön helpottamiseksi. Se voi esimerkiksi kattaa henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu läheiselle ja tarjoaa seurustelua muiden kanssa sekä harjoittelua ja virikkeitä antavaa toimintaa.

Lyhytaikaisasuminen ja vuorotteluhoito

Lyhytaikaisasumista voidaan myöntää omaisen taakan helpottamiseksi ja ympäristönvaihdoksen tarjoamiseksi läheiselle. Lyhytaikaisasuminen voi olla vaihtoehto yksittäisissä tapauksissa tai säännöllisesti.

Mitä mieltä olet?

Onko sinulla toimintaa koskevia näkökantoja? Kerro niistä meille. Toivomme saavamme jakaa ajatuksia, ideoita ja näkökantoja. Niiden avulla toimintaa on mahdollista parantaa.

Tarvitsetko neuvoja ja tukea, ota yhteyttä omaiskoordinaattoriin. Jos haluat hakea tukipäätöstä vaativaa toimintaa, ota yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään.

Yhteystiedot

Sandra Boholm (ruotsinkielinen)
Kordinaattori
Omaiskeskus

0122-852 89
anhorigstod@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Avuntarpeenkäsittelijä

0122-850 05 ma-pe klo 8.-00-9.30
bistandshandlaggare@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång