Finspångs kommun

Språk/Language

Lilibet Gustafsson, lärare

Lilibet Gustafsson

Som lärare i svenska för invandrare (sfi) på vuxenutbildningen beskriver Lilibet Gustafsson hur hon är med och skapar en bättre integration med hjälp av ett yrke som både är roligt, spännande och givande.

Varför valde du att arbeta som lärare?

Efter ett antal år i andra yrken, testade jag att vikariera som lärare. Jag tyckte det var roligt, och började så småningom på lärarutbildningen.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Alla fina möten med andra människor här på vuxenutbildningen, både studerande och personal.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Dels ett längre lektionspass i svenska med en grupp vuxna människor, och dels IT-arbete, bland annat verksamhetsanpassningar utifrån vad GDPR stipulerar.

Vad krävs för att jobba som lärare?

Att du bryr dig om både eleverna, undervisningen och verksamheten.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Ömsom vin, ömsom vatten. Man får göra sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Som sfi-lärare bidrar jag till en bättre integrationsprocess, där nyanlända hittar sin plats och sin yrkesroll i vårt samhälle. En fungerande integration är oerhört viktig, inte minst ur samhällsekonomisk synvinkel.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång