Finspångs kommun

Språk/Language

Connie Andersson och Mattias Lundström, lärare mellanstadiet

Connie Andersson Mattias Lundström

Mellanstadielärarna Connie Andersson och Mattias Lundström beskriver glädjen i att få igång intressanta diskussioner som väcker elevernas nyfikenhet, vilket bidrar till deras kunskapsutveckling.

Varför valde ni att arbeta som lärare?

Att arbeta som lärare är ett spännande och samtidigt utmanande arbete som kan ge otroligt mycket tillbaka. Att bli lärare var inget självklart val för någon av oss men kombinationen av att arbeta nära eleverna och följa deras kunskapsresa samt den yrkesfrihet som läraryrket ger lockade oss båda.

Vad är det bästa med ert jobb tycker ni?

Det bästa med jobbet är just att få arbeta med och följa elevernas kunskapsutveckling och få dem att upptäcka att de kan lära sig så mycket mer än de själva tror. Att undervisa och få igång en diskussion om något fascinerande ämne som väckt elevernas nyfikenhet är en av läraryrkets verkliga höjdpunkter, vi lär av och med varandra.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En vanlig arbetsdag på Viggestorpsskolan börjar cirka kvart över sju med genomgång av dagen, skriva dagens schema på whiteboarden samt kontrollera att allt material för dagens lektioner finns. Efter det gemensamma morgonmötet hälsar vi eleverna välkomna klockan åtta. Dagen varvas med lektioner, raster och planeringstid.

Vi försöker hitta gemensam planeringstid så långt det är möjligt, den gemensamma tiden är otroligt viktig för att planera undervisning och utveckla ämnena baserade på läroplanens kunskapsmål. Den gemensamma bedömningen är också väldigt viktig, det ger tillfälle för diskussioner om uppnåendemålen och hur våra elever ligger i relation till dem. Två tillfällen i veckan träffar vi övriga skolan på konferenser och driver då skolans olika utvecklingsområden.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Vi kommer från en större kommun och det är en del som är annorlunda nu när vi arbetar i en något mindre. Det positiva är den väl utvecklade elevhälsan som verkligen snabbt försöker möta upp elevernas behov. Det känns också som att en mindre kommun ger tillfälle att arbeta närmare de i beslutande ställning i kommunen. Den digitala utrustningen är inte lika utvecklad i Finspång om man jämför med vår tidigare arbetsgivare. Däremot upplever vi supporten som väldigt tillmötesgående.

Vad gör ert jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Utan utbildade och engagerade lärare stannar Sverige så småningom och därför tycker vi förstås att vi har ett av Sveriges viktigaste yrken. Vi ser det som en av våra största uppgifter att visa våra elever och deras föräldrar att eleverna kan lära sig så otroligt mycket mer än de själva tror - bland annat med hjälp av höga förväntningar och regelbunden återkoppling. Samarbetet mellan hem och skola är också väldigt viktigt. Ett fungerande samarbete mellan hem och skola och elevernas insikt om betydelsen av sin egen insats i inlärningen är två av de viktigaste framgångsfaktorerna för våra elever. Vi arbetar mot samma mål - alla våra elevers framgång!

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång