Finspångs kommun

Språk/Language

Ann-Christin Larsson, dataskyddsombud

Ann-Christin Larsson

Dataskyddsombudet Ann-Christin Larsson beskriver sitt arbete som utvecklande och självständigt med mycket sociala kontakter, där hon både har en granskande och rådgivande funktion.

Varför valde du att arbeta som informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud?

Jag tycker det är intressant med säkerhetsfrågor och tycker det är viktigt att personuppgifter och information hanteras på ett riktigt och säkert sätt.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Att det är ett utvecklande och självständigt arbete med mycket sociala kontakter.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En typisk arbetsdag är inte helt lätt att beskriva då arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. Det är allt från att studera olika lagar och regler till att ge råd och stöd i hantering av personuppgifter. Det handlar om att arbeta förebyggande för att säkra upp informationssäkerheten i organisationen och då en kommun består av många olika verksamheter blir det stor variation i arbetsuppgifter som ska utföras.

Vad krävs för att jobba som informationssäkerhetssamordnare/ dataskyddsombud?

Det är ett arbete som kräver olika sorters kunskap, till exempel att ha förståelse för informationsspridning inom och utom en organisation, tycka om att sätta sig in i lagar och förordningar och sist men inte minst är det en fördel om man är bekväm i att hålla föredrag inför andra. Det är ett socialt arbete där man träffar mycket människor då tjänsten har både en rådgivande och granskande funktion.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Det är utmanande och intressant. Det finns många olika verksamheter inom en kommun vilket innebär att det alltid finns något nytt att lära sig.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Det är viktigt att vi kan lita på samhällsinformation och att medborgarna kan lita på att den information som finns om dem i olika organisationer hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Mitt jobb ska förhoppningsvis bidra till just det. Det är viktigt att skapa engagemang och förståelse för informationssäkerhet.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång