Finspångs kommun

Språk/Language

Anställd eller tidigare anställd

Denna information gäller dig som är anställd eller tidigare anställd i Finspångs kommun, de kommunala bolagen, Valdemarsviks kommun eller Nora kommun.

Du kan ibland behöva ett intyg som bekräftar din pågående eller tidigare anställning. Det kan till exempel vara ett arbetsgivarintyg eller ett tjänst­görings­intyg.

Du kan enkelt beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg via kommunens e-tjänst. Vi behandlar beställningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 1–14 dagar.

Arbetsgivarintyg används av Sveriges a-kassor, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som underlag för beräkningar. Arbetsgivarintyget innehåller bland annat anställnings- och löneuppgifter samt uppgifter om arbetad tid inklusive eventuell frånvaro, mertid och ob-ersättning och varför arbetet upphörde.

Arbetad tid redovisas månad för månad. Oftast efterfrågas det senaste året men kan även gälla perioder längre tillbaka. Vi kan bara skriva ut intyg för lönebearbetade månader till exempel i september så kan vi bara skriva ut intyg till och med augusti månad.

Så här gör du för att beställa ett arbetsgivarintyg till din a-kassa.:

  • Logga in på din a-kassa
  • Gå till mina sidor
  • Leta reda på en rubrik som heter "beställ arbetsgivarintyg" eller liknande
  • När du ska uppge mailadress till din arbetsgivare så anger du arbetsgivarintyg@finspang.se
  • När ditt intyg är klart inom vår handläggningstid på 1-14 dagar så får du ett mail eller ett SMS från arbetsgivarintyg.nu som säger att det är klart. I det meddelandet ber man dig också kontrollera och godkänna arbetsgivarintyget.
  • När du godkänt intyget så skickas det direkt till din a-kassa.

Tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om all anställningstid, befattning och anställningsform, vilket ofta efterfrågas vid utbildningar.

Tjänstgöringsbetyg kan innehålla samma uppgifter som ett tjänstgöringsintyg, men också de vanligaste förekommande arbetssysslorna samt en bedömning av din prestation. Tjänstgöringsbetyg är därför användbart om du söker annat arbete eller skola. För att beställa tjänstgöringsbetyg ska du kontakta ansvarig chef på Finspångs kommun.

Inkomstintyg bekräftar din anställning i Finspångs kommun och innehåller uppgifter om anställning och inkomst. Ett inkomstintyg används exempelvis till bankärenden eller om du söker lägenhet. Behöver du inkomstintyg så skickar du din beställning till

arbetsgivarintyg@finspang.se.

Ange följande uppgifter:

  • Namn,
  • de första sex siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD),
  • adress som intyget ska skickas till.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång