Finspångs kommun

Språk/Language

Demokrati och val
-på lättläst svenska

Här kan du läsa en del om demokrati och våra olika val.

I Sverige har vi demokrati

Demokrati betyder folkstyre.
En grundtanke med demokrati
är att den som är medborgare eller bor i ett land
ska ha möjlighet att vara med och tycka till
om hur landet ska styras.

Sverige har demokrati.
Det innebär att folket väljer
vilka som ska bestämma i riksdagen.

De som bor i Finspångs kommun
väljer också vilka som ska styra vår kommun.
Tillsammans med de andra medborgarna i länet
väljer vi vilka som ska styra Region Östergötland.

Fyra sorters val

Det finns olika val för vilka som ska styra i Sverige
och vilka som ska styra i Europa.

Val till riksdag, region och kommun

Vart fjärde år är det val och då röstar svenska folket.
Då väljer vi vilka partier vi vill ska styra i Sverige.
Det är då tre olika val.

 1. Vi väljer vilka som ska styra i Riksdagen.
 2. Vi väljer vilka som ska styra i Region Östergötland.
 3. Vi väljer vilka som ska styra i Finspångs kommun.

Dessa tre val är på samma dag.

Valet till Riksdagen, alltså de partier som styr Sverige
är mest känt och visas mycket på tv och i tidningar.

Kommunen och regionen bestämmer mycket som är
viktigt för människors vardag.
Kommunen bestämmer om skolor, daghem och äldrevård.

Regionen bestämmer om sjukvård, bussar
och andra resor för alla och färdtjänst.

Nästa val till riksdag, region och kommun i Sverige
är söndag 13 september år 2026.

 

Val till Europaparlamentet

Vart femte år är det ett annat val.
Då väljer vi vilka svenska politiker
som ska jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i
EU, den Europeiska Unionen.

27 länder är med i EU.

EU har ett eget parlament som
beslutar om frågor för alla EU-länderna.
Politiker från de olika EU-länderna beslutar
tillsammans i Europaparlamentet.

Medborgare i EU-länderna väljer de politiker
som ska vara med i Europaparlamentet.

 

Alla EU-länder röstar samtidigt

Nästa val till Europaparlamentet är 9 juni 2024.
Det är val ungefär samtidigt i alla EU-länder då.
Då röstar medborgarna i de olika EU-länderna på vilka
personer från deras eget land som ska vara med i
Europaparlamentet.
Sverige ska välja 20 politiker till Europaparlamentet.

Vem får rösta?

Alla som har rösträtt får ett röstkort i sin brevlåda.

Alla som har rösträtt kan också bli invalda.

Rösträtt till riksdagen

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste vara svensk medborgare.
 • Du måste bo eller någon gång i ditt liv
  ha bott i Sverige.

Rösträtt till regionen och kommunen

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste bo i kommunen eller regionen.
 • Du måste vara medborgare i Sverige,
  något EU-land,
  eller Island eller Norge.
 • Om du är medborgare i något annat land än EU-länder,
  Island eller Norge har du också rösträtt.
  Men då måste du ha bott i Sverige tre år.

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste vara medborgare i Sverige eller något EU-land.

För att få rösta måste du finnas i röstlängden

En röstlängd är en lista med alla som får rösta.

Det finns en röstlängd i varje vallokal.
I röstlängden prickas du av när du röstar.

I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt i.

Informationen till röstlängden tas från Skatteverkets register 30 dagar innan valet.
Du får rösta i det område som du bodde i 30 dagar innan valet.
Och vilka val du har rösträtt i beror på ditt medborgarskap 30 dagar innan valet.

 

Nytt röstkort varje val

När det är val skickar Valmyndigheten ut röstkort.
Det skickas till alla som har rösträtt.

Röstkortet får du i brevlådan tre veckor före valet.
På röstkortet står ditt namn.
På röstkortet står i vilka val du får rösta.

På röstkortet står vilken vallokal du kan rösta i.
Det står också var du kan rösta i förtid.

 

Visa vem du är

När du röstar måste du kunna visa att du är du.
Om inte den som tar emot din röst känner dig
måste du kunna visa något identitetskort
som bevisar vem du är.

Identitetskort är till exempel körkort eller pass.
Om du inte har något sådant
måste någon följa med dig
och säga vem du är.
Den personen måste ha ett identitetskort.

Kontakt

Finspångs kommun
Valkansli

0122-850 02
valnamnd@finspang.se

Telefontider: Vardagar kl. 8-17.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång