Finspångs kommun

Språk/Language

Kunnan eläkeläisneuvosto

Finspångin kunnan eläkeläisneuvosto, KPR (Finspångs kommuns pensionärsråd) tarjoaa ikääntyneille mahdollisuuden vaikuttaa kunnan vanhustenhuoltoon. Se on myös kunnalle keino hankkia neuvoja vanhuskysymyksiin yhteiskunnassa.

Neuvosto toimii foorumina kunnan, eläkeläisyhdistysten ja eläkeläisten välisessä tiedonvaihdossa.

Kunnan eläkeläisneuvosto on kunnanhallituksen alainen elin, joka toimii kunnanhallituksen neuvonantajana vanhusasioissa. Kunnanhallituksen laatimasta ohjesäännöstä käy ilmi, mitä tehtäviä neuvosto hoitaa ja mitä asioita se käsittelee toimikautensa aikana. Neuvosto koostuu luottamushenkilöistä ja vanhusalan vapaaehtoisjärjestöjen jäsenistä.

Kunnanhallitus valitsee neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnan eläkeläisneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa.

Yhteystiedot

Susanne Wastesson
Hallintovirkailija
Viranomaistoimisto

0122-853 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mats Annerfeldt (S)
Kunnanneuvos/puheenjohtaja
Kunnanhallistus

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Pöytä- ja asiakirjat (ruotsinkieliset)