Finspångs kommun

Språk/Language

Om kommunfullmäktige
-på lättläst svenska

Kommunfullmäktige bestämmer om mål och de viktigaste frågorna i Finspångs kommun.

Vi som bor i Finspångs kommun
väljer de politiker som är med i kommunfullmäktige.
Det gör vi när vi röstar på valdagen
som är vart fjärde år.

Kommunfullmäktige bestämmer om sådant
som är viktigt för Finspångs kommun.
De bestämmer till exempel
hur kommunen ska använda skattepengarna
och vilka mål kommunen ska jobba för.

När politikerna samlas till möte i kommunfullmäktige
får alla som vill komma och lyssna.
Mötena är i fullmäktigesalen
som finns i kommunhuset.

Du kan också se politikernas
möte på webbteve.
När fullmäktige har sina möten sänds de direkt här på vår hemsida.
I efterhand kan du också se inspelningar
från de möten som varit.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång