Finspångs kommun

Språk/Language

Anmälan till kulturskolan

Här finner du information om hur du anmäler dig till Kulturskolan samt vad som ingår i kurserna.

Anmälan

Enklaste sättet att anmäla sig till någon av våra kurser är via länken nedan "Anmälan till Kulturskolan".

Om ni saknar e-legitimation finns blankett att hämta på Kulturskolan samt i receptionen på Kulturhuset för manuell anmälan.
Skicka blanketten till:
Kulturskolan, Finspångs kommun, Bergslagsvägen 29, 612 30

När en elev söker plats hos Kulturskolan ställs man i en platskö. Du kan söka flera kurser hos Kulturskolan och ställs då i kö för respektive kurs. När en elev tackar ja till erbjuden plats stryks eleven ur kö till övriga instrumentval. Om du önskar stå kvar i kö till övriga instrumentval ska du kontakta Kulturskolans expedition.

Terminsavgifter

Kulturskolan i Finspångs kommun är avgiftsfri.

Det här ingår i kursen

Ämneskurs
Ämneskursen är den del av vår verksamhet där du får fördjupning i ett ämne. Garantin för kursen är minst 26 lektioner per läsår + 1 uppspelningstillfälle per termin. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp. Lektionstillfällena delas upp jämnt över läsåret för bästa kontinuitet.

Om läraren blir sjuk så blir lektionen inställd första tillfället. Därefter vikariesätts läraren i möjligaste mån.

Drama/teater, Bild och form
Undervisningen i Drama/teater, Bild och form sker i åldersindelade grupper. Lektionstiden är 90 min per vecka och grupp och antal lektionstillfällen under läsåret är 25. Undervisningen innefattar även föreställningar och utställningar.

Ensemble/Kör
Vi har som mål att alla elever som uppnått tillräcklig kunskap ska medverka i orkester,ensemble eller körsång. Ensemble/kör bedrivs regelbundet under läsåret.

Ett antal konserter genomförs varje år. Där medverkar våra ensembler och eleverna får chansen att framträda inför publik.

Återbud till lektion
Om man är förhindrad att närvara på sin aktivitet på grund av sjukdom gäller följande: Om man anmäler sin frånvaro senast 14 dagar innan händelsen återläses lektionen. Vid akut sjukdom eller annan frånvaroorsak med kort varsel blir det ingen återläsning av lektionen.

Studiematerial
På Kulturskolan har man möjlighet att låna instrument under de första åren. Övriga läromedel såsom spelböcker med mera får man bekosta själv.

Övrigt
Undervisningen pågår under skolans läsår. Första lektionen brukar vara sista veckan i augusti och sista lektionen sista veckan i maj. Genomsnittet på antalet genomförda lektioner bruka ligga på 29.

I vår verksamhet har vi också konserter, föreställningar, ”drop in” dagar, läger med mera.

Om man som elev tar del av allt som erbjuds, tillbringar man i genomsnitt 2 timmar per vecka på Kulturskolan.

Kontakt

Marie Fransson
Administratör
Ledningstaben - Kulturhuset & Biblioteket

0122-85526
marie.fransson@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång