Finspångs kommun

Språk/Language

Hälsobesök

Elevhälsans medicinska insats är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. Här kan du läsa om de hälsobesök som erbjuds elever i olika årskurser.

Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök följs eleven upp, i samråd med elev och vårdnadshavare, med återbesök till skolsköterska eller skolläkare eller att man remitterar vidare.

En hälsoblankett skickas hem strax innan skolstart alternativt skickas med barnet hem vid skolstart som vårdnadshavare fyller i. Elev tillsammans med vårdnadshavare erbjuds hälsosamtal och kontroll tillväxt, syn och hörsel hos skolsköterska.

Eleven erbjuds tillväxtkontroll samt påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund hos skolsköterska. Resultatet i hälsokontrollen meddelas vårdnadshavare.

En hälsoblankett skickas hem till vårdnadshavare. Eleven kallas till ett hälsosamtal om bland annat kost- och motionsvanor, hem- och skolsituation. Tillväxt- och ryggkontroll samt synundersökning. Resultatet i hälsokontrollen meddelas vårdnadshavare.

Samtliga elever erbjuds vaccin mot human papillom virus (HPV) hos skolsköterskan.

En hälsoblankett skickas med hem till vårdnadshavare. Eleven kallas till ett hälsosamtal med samma innebörd som i årskurs fyra, men även fokus på tobak, alkohol, droger samt pubertet. Tillväxt- och ryggkontroll samt synundersökning. Resultatet i hälsokontrollen meddelas vårdnadshavare.

Eleven erbjuds påfyllning av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta hos skolsköterska.

Eleven erbjuds ett hälsosamtal med fokus på dennes livsstil. Kontroller erbjuds om det tidigare framkommit avvikelser. Vid avvikande vaccinationsstatus erbjuds eleven möjlighet till uppvaccinering utifrån nationellt vaccinationsprogram hos skolsköterska.

Kontakt

Renée Höglund
Skolsköterska
Bergska Bildningen, Bergska gymnasiet och anpassad gymnasieskola

0702-53 12 70
renee.hoglund@finspang.se

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet

0701-75 38 80
marie.staf@finspang.se

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan 6-9, Rejmyre skola och Brenäs skola

0703 06 79 26
charlotte.eklund@finspang.se

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan F-5

0702-18 32 34
katarina.sjoberg@finspang.se

Cecilia Baggman
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola, Björke skola och Ljusfalls friskola

0722-25 91 72
cecilia.baggman@finspang.se

Jolande Broeders
Skolsköterska
Viggestorpsskolan

0122-853 48
Jolande.broeders@finspang.se

Rebecka Möller
Skolsköterska
Nyhem F-6, Anpassad grundskola, Hällestad skola

0765 17 36 71
rebecka.moller@finspang.se