Språk/Language

Skolsköterskor

Elevhälsans medicinska insats är främst förebyggande och bidrar till utveckling av barn och ungdomars hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentralen..

Nedan kan du läsa om hälsobesöken för elever i olika årskurser.

Elevhälsans medicinska insatser EMI

Elevhälsans medicinska insats, EMI, arbetar för att:

  • I samverkan med elev, vårdnadshavare och personal ge eleven kunskap om goda levnadsvanor, och om faktorer som bidrar och bevarar god fysisk och psykisk hälsa.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och tidigt identifiera eventuella särskilda behov.
  • påverka samt arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Bistå skolans personal med information vid medicinska frågor.

  Kontakt

  Bodil Lundin
  Gruppchef
  Centrala barn och elevhälsan

  0122-856 14
  bodil.lundin@finspang.se

  Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

  Johanna Hejdeström
  Skolsköterska
  Bergska gymnasiet och Medicinskt ledningsansvar inom sektor utbildning

  0122-852 15, 070-314 65 87
  johanna.hejdestrom@finspang.se

  Marie Staf
  Skolsköterska
  Curt Nicolin gymnasiet

  0122-855 44
  Marie.staf@finspang.se

  Charlotte Eklund
  Skolsköterska
  Grosvadsskolan

  0122-856 56
  Charlotte.eklund@finspang.se

  Katarina Sjöberg
  Skolsköterska
  Storängsskolan

  0122-856 20
  Katarina.sjoberg@finspang.se

  Cecilia Baggman
  Skolsköterska
  Högalidskolan, Lotorps skola och Ljusfalls friskola

  0122-857 64
  cecilia.baggman@finspang.se

  Jolande Broeders
  Skolsköterska
  Viggestorpsskolan

  0122-853 48
  Jolande.broeders@finspang.se

  Annelie Fogelin
  Skolsköterska
  Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola

  0122-857 31
  annelie.fogelin@finspang.se

  Reneé Höglund
  Skolsköterska
  Nyhemsskolan7-9, Grundsärskolan och Träningsskolan 

  0122-856 83
  renee.hoglund@finspang.se

  Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

  Monica Thörnkvist
  Skolsköterska
  F-6 Nyhem, Rejmyre och Brenäs

  0122-856 02
  monica.thornkvist@finspang.se