Språk/Language

Skolsköterskor

Elevhälsans medicinska insats är främst förebyggande och bidrar till utveckling av barn och ungdomars hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentralen..

Nedan kan du läsa om hälsobesöken för elever i olika årskurser.

Skolhälsovårdens mål

Skolhälsovården ska:

  • bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och identifiera funktionshinder eller andra särskilda behov.
  • följa upp elev med medicinska och socioemotionella problem.
  • medverka vid skolutredningar med den medicinska delen.
  • påverka samt arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleven.

Kontakt

Johanna Hejdeström
Skolsköterska
Bergska gymnasiet samt Grund- och gymnasiesärskolan

0122-852 15
johanna.hejdestrom@finspang.se

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet

0122-855 44

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan

0122-856 56

Renée Höglund
Skolsköterska
Nyhemsskolan F-6 och 7-9

0122-856 83

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan

0122-856 20

Karin Gustafsson
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola och Ljusfalls friskola

0122-852 96

Jolande Broeders
Skolsköterska
Viggestorpsskolan, Rejmyre skola och Brenäs skola

0122-853 48

Annelie Fogelin
Skolsköterska
Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola

072- 083 60 54

Cecilia Grenestam
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

0122-852 19