Finspångs kommun

Språk/Language

Skolsköterskor

Elevhälsans medicinska insats är främst förebyggande och bidrar till utveckling av barn och ungdomars hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentralen..

Nedan kan du läsa om hälsobesöken för elever i olika årskurser.

Elevhälsans medicinska insats, EMI, arbetar för att:

  • I samverkan med elev, vårdnadshavare och personal ge eleven kunskap om goda levnadsvanor, och om faktorer som bidrar och bevarar god fysisk och psykisk hälsa.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och tidigt identifiera eventuella särskilda behov.
  • påverka samt arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Bistå skolans personal med information vid medicinska frågor.

Kontakt

Bodil Lundin
Gruppchef/verksamhetschef EMI
Centrala barn och elevhälsan

0122-856 14
bodil.lundin@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Katarina Sjöberg
Skolsköterska
Storängsskolan F-5

0702-18 32 34
katarina.sjoberg@finspang.se

Monica Thörnkvist
Skolsköterska
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan, Grytgöl, Rejmyre, Brenäs skola

072-451 75 05
monica.thornkvist@finspang.se

Rebecka Möller
Skolsköterska
Nyhem F-6, Anpassad grundskola, Hällestad skola

0765 17 36 71
rebecka.moller@finspang.se

Cecilia Baggman
Skolsköterska
Högalidskolan, Lotorps skola, Björke skola och Ljusfalls friskola

0722-25 91 72
cecilia.baggman@finspang.se

Charlotte Eklund
Skolsköterska
Grosvadsskolan 6-9, Rejmyre skola och Brenäs skola

0703 06 79 26
charlotte.eklund@finspang.se

Renée Höglund
Skolsköterska
Bergska Bildningen, Bergska gymnasiet och anpassad gymnasieskola

0702-53 12 70
renee.hoglund@finspang.se

Marie Staf
Skolsköterska
Curt Nicolin gymnasiet

0701-75 38 80
marie.staf@finspang.se

Karin Strand
Skolsköterska
Nyhemsskolan 7-9

0739 73 83 46
karin.strand@finspang.se