Finspångs kommun

Språk/Language

Så hantera vi dina personuppgifter
-på lättläst svenska

I Finspångs kommun får vi in många uppgifter
från personer som bor och jobbar här.

Uppgifterna får vi inte använda hur vi vill.

Det finns lagar som bestämmer
att kommuner måste vara försiktiga
med information som du
skickar in till oss.

Här kan du läsa om vad vi i Finspångs kommun gör
med den information vi får från dig
och som är personuppgifter.
Texten handlar också om dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel ditt
eller någon annan persons

  • namn,
  • personnummer,
  • e-postadress eller
  • telefonnummer.

Det kan också vara foton av dig
eller någon annan.

Lagen säger att vissa uppgifter
behöver skyddas mer än andra.
Det är till exempel
uppgifter om sjukdomar
eller funktionsnedsättningar.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi kan till exempel få ditt namn,
ditt telefonnummer
eller din e-postadress när du

  • ringer eller skickar e-post till oss
  • söker ett jobb hos oss.

När får vi använda dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna för att
vi ska kunna göra vårt arbete.

Vi får bara behålla dina uppgifter
om du har gått med på det,
eller om vi behöver uppgifterna
för att vi ska kunna göra vårt jobb.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Finspångs kommun sparar
och använder dina personuppgifter
på olika sätt.

Det kan vara när du

  • använder en av våra e-tjänster
  • söker ett jobb hos oss
  • mejlar över personuppgifter.

Vi kan lämna dina personuppgifter till andra

Kommunen är en offentlig myndighet.
Detta betyder att
meddelanden som skickas till oss
blir allmänna handlingar
som vi måste lämna till andra.

Offentlighetsprincipen säger att
alla har rätt att ta del
av offentliga handlingar.
Det betyder att om journalister eller
andra personer vill läsa
viss information vi har
så måste vi ge dem den.

Om uppgifter skyddas av sekretess
betyder det att de är hemliga.
Då får vi inte lämna ut dem
till journalister eller andra personer.

Du har rätt att veta

Du har rätt att veta
vilka uppgifter vi har om dig.
Kontakta oss om du vill veta det.
Då måste vi svara inom 30 dagar.

Om uppgifter om dig är fel
ska vi rätta dem.

Du har också rätt att be oss
radera uppgifter om dig.

Du har rätt att klaga
på hur vi använder personuppgifter
om du tycker att vi använder
dina personuppgifter på fel sätt.
Då klagar du hos Integritetsmyndigheten.

Kontakt

Ann-Christin Larsson
Dataskyddsombud och informationssäkerhetsamordnare
Ledningsstaben

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång