Finspångs kommun

Språk/Language

Grundskola

- på lättläst svenska

Alla barn mellan 7 och 16 år
måste gå 9 år i grundskolan.
Förskoleklass för barn som är 6 år
är frivillig. De flesta 6-åringar går i
förskoleklass.

I Finspångs kommun finns
tolv kommunala grundskolor
och en friskola.

Alla skolor ska följa en läroplan.
Läroplanen beskriver hur skolan ska arbeta.
Det finns krav för vad eleverna ska kunna
i de olika skolämnena.

Du behöver inte ansöka om plats
i grundskola för ditt barn.
Ditt barn kommer automatiskt
att få ett erbjudande om skola
som ligger i närheten av där ni bor.

Kontakt

Eva Svensson
Verksamhetschef - Förskola, grundskola F-6
Sektor utbildning

0122-854 37
eva.svensson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Stefan Nemeth
Verksamhetschef - Grundskola 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning
Sektor utbildning

0122-851 42
stefan.nemeth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång