Finspångs kommun

Språk/Language

Bygga nytt, bygga om eller bygga till

- på lättläst svenska

Du behöver oftast bygglov om du vill
bygga ett nytt hus,
bygga till ditt hus
eller göra vissa ändringar på huset.

Du kan även behöva bygglov
för att sätta upp ett plank eller en mur.

Det är bygg- och miljönämnden som bestämmer
om du behöver bygglov för det du ska bygga.

Om du är osäker på om du behöver bygglov,
ska du kontakta kommunens bygg- och miljöenhet.

Ibland måste du göra en anmälan
även om du inte behöver bygglov.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-850 00
bo-bygga@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång