Språk/Language

Handlingar och post

Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en sekretessprövning och uppgifter som omfattas av sekretess tas bort. Beslut om sekretess kan överklagas.

En förteckning över inkommande och utgående handlingar till och från kommunstyrelsens verksamhetsområde publiceras varje vardag på Finspångs kommuns webbplats. För att ta del av allmänna handlingar så kontaktar du Finspångs kommun via kommunens gemensamma funktionsbrevlåda, se kontaktuppgifter på denna sida.

För handlingar som registreras hos övriga nämnder tar du kontakt på samma sätt.

Önskar du kopior av en större mängd material (tio papperssidor eller fler, eller tio digitala handlingar eller fler) så tillkommer en kostnad för varje ny sida/handling enligt en taxa som slagits fast av kommunfullmäktige. Innan utlämnande informeras du om eventuell kostnad och får, om det är aktuellt, lämna en fakturaadress.

Om du har frågor om handlingars offentlighet, sekretess m.m. så är du välkommen att ta kontakt.

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Wastesson
Registrator
Kansliavdelningen

kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång