Finspångs kommun

Språk/Language

Prövning inom vuxen­utbildning

Alla som är folkbokförda i Finspångs kommun har möjlighet att anmäla sig till prövning i de kurser som vuxenutbildningen erbjuder. När det gäller prövning i övriga kurser hänvisar vi till andra utbildningsanordnare.

En prövning kan vara ett eller flera prov på en hel kurs som testar dina kunskaper för att du skall kunna få ett betyg.

Det kan handla om att du har ett betyg i en kurs sedan tidigare, som du vill försöka höja till ett bättre resultat, eller pröva i en kurs du tidigare inte läst, men som du behöver ha betyg i. En prövning innebär att du läser in en kurs helt på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier.

Hur gör jag en prövning?

De flesta prövningar består av flera delar, till exempel skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller till och med under en längre period beroende på kurs. Även andra delar kan ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Vi rekommenderar, för att uppnå bästa studieresultat, att genomföra prövning i en kurs i taget. En prövning är mycket mer tidskrävande än ett prov man genomför under vanliga studier.

Du kan inte pröva om du är inskriven på gymnasiet och har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

I vilka kurser kan jag göra en prövning?

Du kan göra en prövning i kurs där du eventuellt har IG/F, i en kurs där du vill höja redan godkända betyg eller i kurser du inte läst tidigare.

Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar kursen.
I Finspång kan vi erbjuda prövning i följande kurser:

  • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Svenska/Svenska som andraspråk på gymnasienivå, kurs 1, 2 och 3
  • Matematik på grundläggande nivå
  • Matematik på gymnasienivå, kurs 1 och 2

Kostnad och betalning

Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Det är viktigt att du samtalar med Vuxenutbildningen innan du betalar! Glöm heller inte att kontrollera att vi erbjuder prövning i aktuell kurs. Betala till bankgironummer 132-7493 och ange följande:

  • Vilken kurs/vilka kurser prövningen gäller
  • Ditt namn och personnummer
  • 3198 6111 4909 459 Prövning Vuxenutbildningen

Inbetalad avgift återbetalas inte. Om du inte betalar blir din anmälan inte giltig. Eventuella kostnader för litteratur tillkommer.

När och hur anmäler jag mig?

Läs noggrant igenom all information om prövning på denna hemsida.

Innan du betalar in prövningsavgiften ska du kontakta Vuxenutbildningen för samtal med aktuell lärare.

Fyll i anmälan enligt instruktionerna.

Du betalar prövningsavgift och lämnar eller skickar din ansökan och kvitto på inbetald avgift till Vuxenutbildningscentrum, Ekmans väg 12, 612 36 Finspång.

Har du frågor kring prövning kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Vad händer efter anmälan?

Efter det att din anmälan och kvitto på inbetald avgift lämnats till vuxenutbildningen utser rektorn en prövningsförrättare och informerar om hur du kan kontakta denne. Ansvaret ligger på dig att ta kontakt och komma överens om lämplig tid för genomförande.

Prövningen skall vara genomförd inom den tid som skriftligt överenskommits med respektive prövningsförrättare.

Betyg

I de fall prövningen består av flera delar, t ex en muntlig och en skriftlig del, sammanvägs resultatet i betygsbedömningen. Har du efter prövningen inte uppnått målen, sätts betyg F. Klarar du målen sätts betygen E, D, C, B eller A.

Du kan göra prövning i samma kurser flera gånger. Du betalar
500 kronor för varje enskilt prövningstillfälle.

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till den adress du angivit på din anmälningsblankett.

Vuxenutbildningen i Finspång skickar in betygsdokument till Universitets- och högskolerådet (UHR) löpande.
Det går också bra att själv ladda upp betygen till webbsidan www.antagning.se

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång