Finspångs kommun

Språk/Language

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU för lärar­studenter

Som lärarstudent är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Finspång.

Finspångs kommuns utbildningsansvar sträcker sig i åldrarna från förskola upp till vuxenutbildning med ca 720 anställda som arbetar för att ge samtliga elever den bästa utbildningen inför framtiden. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor: ansvar, serviceanda och utveckling.

Finspångs kommun samarbetar med Campus Norrköping/Linköpings universitets lärarutbildning i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det innebär att du som student kan göra VFU-perioder i skolor och förskolor som ligger inom Finspångs kommungräns. Du kan ansöka om reseersättning för busskort om du bor i annan kommun.

VFU-samordnare Jenny Rydin ansvarar för att placera studenter hos handledare och arbetslag. Målet är att din VFU-period ska bli så lärorik som möjligt.

Kontakt

Jenny Rydin
Administrativ samordnare
Sektor utbildning

0122 857 48
jenny.rydin@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång