Språk/Language

Ungdomar 16-19 år som inte går gymnasiet

Är du under 20 år och inte studerar eller arbetar? Kanske vill du börja studera igen eller komma igång med att söka jobb eller praktikplats? Vill du veta vilka studier som krävs för ett speciellt yrke? Är det så att du inte vet vad du vill?

Kommunen har enligt skollagen (29 kap 9§) ett aktivitetsansvar som innebär att ta kontakt med de ungdomar som väljer att inte gå i gymnasieskolan och erbjuda dem lämpliga åtgärder. Det kommunala aktivitetsansvaret ska förhindra att ungdomar hamnar utanför både arbete och studier.

Det finns många möjligheter

Gymnasieutbildning, vuxenutbildning och folkhögskola är några vägar att skaffa sig en utbildning för arbete eller vidare studier. Hur du ansöker och annat runt utbildningen kan du få hjälp med. Du kan också få stöd att skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Behöver du hjälp att hitta sätt och öka dina chanser att få jobb eller praktik? Du kan exempelvis få hjälp med att skriva CV. Om du inte vet vad du vill kan vi tillsammans titta på olika möjligheter utifrån dina förutsättningar för att hitta en väg framåt, antingen tillbaka till skolan eller någon annan väg som passar dig.

Vi hörs och ses utifrån dina önskemål

Om du vill så kan vi ses och prata om vad du vill och behöver. Vi kan ses hos oss eller någonstans som passar dig. Om du inte vill träffas så kan vi ha kontakt på telefon eller mejl.

Kontakt

Christina Björnelf
Coach IM, Samordnare KAA
Sektor utbildning

076-808 51 35

Elisabet Rehn
Rektor
Sektor utbildning

0122-855 58
elisabet.rehn@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Aktner
Handläggare
Sektor utbildning

073-064 72 83
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång