Finspångs kommun

Språk/Language

Val av grundskola

Här hittar du information om hur du väljer grundskola till ditt barn, samt hur det går till när barnet erbjuds en plats i förskoleklass.

Börja förskoleklass

När ditt barn fyller sex år får du som vårdnadshavare erbjudande om plats i en kommunal förskoleklass och grundskola nära hemmet. Du som önskar har möjlighet att välja en annan kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Nyinflyttad i kommunen

Flyttar en elev in till kommunen under grundskoletiden erbjuds eleven automatiskt plats i en skola i närheten av inflyttningsadressen.

Du kan också aktivt välja en annan skola genom att göra en ansökan på blanketten nedan. Som stöd för ditt val finns Skolverkets tjänst hitta och jämför grundskolor. För information om placering, kontakta Lotta Karlsson vars kontaktuppgifter finns här på sidan.

Byta grundskola

Alla elever kan under sin grundskoletid ansöka om byte till en annan kommunal skola eller söka till en friskola. Mer information om det finns på sidan nedan.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
lotta.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rita Jönsson
Chef Administration och planering
Sektor utbildning

0122-850 43
rita.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång