Finspångs kommun

Språk/Language

Lediga tomter och tomtkö

För dig som vill bygga ditt drömboende erbjuder Finspångs kommun byggklara villatomter på en rad attraktiva platser runt om i kommunen.

Glad man hoppar framför ett hus.

Nya tomter

Arbete pågår kontinuerligt med att ta fram nya detaljplaner och möjliggöra byggnation av exempelvis nya bostäder.

Tomtkö

För att du ska registreras i kommunens tomtkö krävs att du anmäler dig till tomtkön och betalar en anmälningsavgift på 300 kronor. Du måste ha fyllt 18 år för att göra anmälan.

Årsavgiften är sedan 300 kronor per år för att behålla sin plats i kön.

Tilldelning av tomt sker i den turordning sökande registrerats i tomtkön.

Lediga tomter

Är det i ett villaområde eller på den natursköna landsbygden du vill bo? Det som utmärker boendet i Finspång är närheten till natur och vatten. Det är nära till privat och kommunal service av hög kvalitet. Goda kommunikationer tar dig snabbt till storstaden eller ut till storskogen.

För tillfället finns enbart tomter för direktköp tillgängliga för försäljning. Arbete med att ta fram nya tomter pågår, se mer under Nya tomter.

Direktköp

Tomter som erbjudits tomtkön och som inte sålts kan, efter beslut av kommunstyrelsen, bli tillgängliga för direktköp. Dessa tomter är markerade med direktköp nedan.

Även vid direktköp av tomt krävs att köparen är medlem i kommunens tomtkö. Efter anmälan till tomtkön och betalning av avgiften tas kontakt med kommunen för att reservera tomten. Tomt kan inte reserveras innan betalning är kommunen tillhanda.

Reservation av tomten är giltig i cirka fyra veckor.

I Grytgöl finns det följande lediga tomter att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

Direkt-köp

2

Vattenverksvägen 4

859 kvm

1 000 kr

Ja

3

Vattenverksvägen 2

922 kvm

1 000 kr

Ja

4

Bryggerivägen 2

1 185 kvm

1 000 kr

Ja

5

Bryggerivägen 4

1 162 kvm

1 000 kr

Ja

6

Vattenverksvägen 1

1 205 kvm

1 000 kr

Ja

7

Källgårdsvägen 7

1 296 kvm

1 000 kr

Ja


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom fem år från tillträdesdagen.

I Hävla finns det en ledig tomt att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

Direkt-köp

1

Hästskovägen 31

646 kvm

1 000 kr

Ja


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom fem år från tillträdesdagen.

I Igelfors finns det sex lediga tomter att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

Direkt-köp

1

Glimmervägen 7

845 kvm

1 000 kr

Ja

2

Glimmervägen 8

865 kvm

1 000 kr

Ja

4

Borres väg 4

786 kvm

1 000 kr

Ja

5

Borres väg 6

784 kvm

1 000 kr

Ja

6

Borres väg 8

777 kvm

1 000 kr

Ja


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom fem år från tillträdesdagen.

I Ljusfallshammar finns det en ledig tomt att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

Direkt-köp

1

Strånkärrsvägen 1

920 kvm

1 000 kr

Ja


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom fem år från tillträdesdagen.

I Rejmyre finns det en ledig tomt att bygga småhus på.

Tomtnr.

Adress

Areal

Pris

Direkt-köp

1

Humlegårdsvägen 18

837 kvm

1 000 kr

Ja


I och med att köpeskillningen (1 000 kr) betalas erläggs även anläggningsavgift för vatten och avlopp enlig gällande prislista (debiteras av Finspångs Tekniska Verk). Detta oavsett när byggnationen påbörjas. Byggnationen ska vara färdigställd inom fem år från tillträdesdagen.

Kontakt

Cristina Lindén
Handläggare
Planeringsenheten

0122-850 53
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång