Finspångs kommun

Språk/Language

Expresshandläggning

Funderar du på att bygga ett uterum, installera eldstad eller bergvärme? Eller vill du få kostnadsfri energirådgivning? Passa då på att nyttja Finspångs kommuns expresshandläggning.

Praktisk information

Plats: Ljusfallshammars lantbruksmuseum
Datum:
onsdag den 13 mars
Tid:
Drop-in mellan 17-19

Plats: Rejmyre bibliotek
Datum: torsdag den 21 mars
Tid: Drop-in mellan 16-18

Vi bjuder på kaffe och smörgås så långt lagret räcker

Det här behöver du förbereda

Ansökningsblankett
Den hittar du enklast via den här länken: ansökan

Ritningar
Du behöver ha förberett flera typer av ritningar. Du kan se vilka i punktlistan nedan

  • Situationsplan på tillförlitlig karta
  • Ritningar (plan-, fasad- och sektionsritning)
  • Konstruktions- och grundläggningsritningar

Du kan läsa mera om ritningar för uterum på den här sidan: ritningar
Du kan också se några exempelritningar här: exempelritningar Pdf, 9.8 MB.

Förslag på kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument som innehåller de punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Du kan läsa mera om kontrollplan på den här sidan: kontrollplan

Undantag
Det går ibland att göra undantag från lovplikten med en så kallad attefallstillbyggnad,
Mer information om attefallstillbyggnader hittar du på den här sidan: attefallsbyggnad

Kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Planritning
Planritningen ska redovisa eldstadens/braskaminens placering

Fasadritning (om det krävs)
Fasadritning behöver bara tas med om det ska installeras en ny rökkanal med ny skorsten. Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd.

Intyg avseende prestandadeklaration
Detta följer oftast med vid köp av eldstaden och ny rökkanal.

Översiktskarta
Om det finns fler byggnader på fastigheten ska den berörda markeras tydligt.

  • En ifylld anmälansblankett (Blankett: Installation av bergvärme)
  • Borrkarta med utmärkt borrhål
  • Grannemedgivande om energihålet placeras närmre än 10 m från tomtgräns

Energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri men för handläggning av anmälningsärenden tillkommer en kostnad enligt kommunens fastställda taxa.

Tips

Planerar du för ett byggnationsprojekt som kräver bygglov? Eller är du lite osäker på vad som gäller i största allmänhet så hittar du information nedan

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-850 00
bo-bygga@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång