Språk/Language

Företag, stöd och rådgivning

Funderar du på att starta eget företag eller vidareutveckla ditt nuvarande företag? Oavsett vilket så är du viktig för Finspång och kommunens utveckling. Här har vi samlat information om organisationer som du kan få bra information och vägledning av, och externt kapital i tillväxtlägen. Du hittar också information om kommunens företagslots som ger vägledning i lov- och tillståndsärenden.

Beroende på var i processen du befinner dig finns det olika former av råd och stöd att få. För generell information, tips och lokalfrågor är du välkommen att kontakta Finspångs kommun.

Företagslots

Företagslots är en kostnadsfri tjänst som finns för att ge bättre service till medborgare och näringsliv för ärenden kopplade till lov eller tillstånd. I Finspång ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. 

Genom funktionen företagslots kan du som är företagare få stöd i dina pågående eller nya ärenden. Du får råd i ditt lov- eller tillståndsärende så att den fortsatta processen ska bli så effektiv som möjlig.

Vem kan använda funktionen företagslots?

Medborgare och företag som har ett ärende eller flera ärenden som berör ett flertal områden. Nedan kan du se några exempel på områden som företagslotsen ger vägledning i:

 • alkohol- och utskänkningstillstånd
 • brand-och säkerhetstillstånd
 • bygglov
 • detaljplanebestämmelser
 • livsmedelstillstånd
 • miljötillstånd
 • platsupplåtelse
 • trafikfrågor

Du som redan är företagare, eller är på väg att bli och har kommit en bra bit i din planering, kan få vägledning i ärenden som berör fler än ett område inom Finspångs kommun genom en och samma kontakt.

Organisationer där du kan få råd och stöttning

Kostnadsfritt stöd för företag i svårigheter

Företagsjouren är en neutral samtalspartner där du får kvalificerad hjälp av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Deras uppdrag är att stötta dig som driver ett litet eller medelstort företag till att få bort det akuta problem som företaget står inför.

När problemet är löst så hjälper de dig även att ta fram en handlingsplan som talar om hur ditt företag ska kunna leva vidare och förhoppningsvis även ha en positiv utveckling.

Företagsjouren drivs av Region Jönköpings län och Region Östergötland. Stödet finns i alla kommuner inom dessa två län. Din kontakt med Företagsjouren är kostnadsfri och arbetet görs under sekretess.

Företagsjouren erbjuder

 • Analys av ditt företags lönsamhet och problem.
 • Rådgivning vid olika typer av problem såsom finansiering, förhandlingar, avtal,
  skatter och redovisning.
 • Stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.
 • Att söka lösningar vid finansieringsproblem och ger stöd vid kontakter me banker
  och myndigheter.
 • Förmedling av specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.

Kontakt
Företagsjouren i Östergötland
Göran Qvarnström
070-536 04 25
foretagsjouren@rjl.se

Behöver du söka tillstånd?

För den som driver eller ska starta företag är det viktigt att veta vilka tillstånd och regler som krävs för verksamheten. Via länkarna hittar du information om olika tillstånd samt blanketter och ansökningshandlingar. Tänk på att göra din ansökan eller anmälan i god tid.

Kontakt

Mathias Knutsson
Företagslots
Sektor samhällsbyggnad

0122-856 79
mathias.knutsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Lövheim
Verksamhetsledare
Tillväxt Finspång

076-633 69 23
anna.lovheim@tillvaxtfinspang.se

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening där Finspångs kommun är medlem.

Köpmannen 6, plan 1, Finspång