Språk/Language

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

1 januari 2010 infördes en ny lag i Sverige som ersatte tidigare minoritetsspråklagar. "Nationella minoriteter och minoritetsspråk". Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakterna med myndigheterna. Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter oavsett nationellt minioritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar

De nationella minoritetsspråken är

  • jiddisch
  • romani chib
  • samiska
  • finska
  • meänkieli

Finspångs kommun är förvaltningsområde för finska

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett så kallat förvaltningsområde. Sedan 1 februari 2013 är Finspångs kommun förvaltningsområde för finska.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Riitta Saapunki
Finsk kontaktperson (pratar finska / puhun suomea)

0733-38 58 91
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång