Finspångs kommun

Språk/Language

Språkteam

Språkteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Barn läser

Alla förskoleklasser arbetar systematiskt med språklek under hela läsåret och Språkteamet förstärker personaltätheten periodvis under året. Språkteamet träffar även elever för språk/talträning i förskoleklass och årskurs ett. Vid höst­terminens start genomför vi en kartläggning i språklig medvetenhet med samtliga förskole­klasselever som följs upp vid jul och i slutet av vårterminen.
Syftet med att träna språklig medvetenhet är att ge alla elever en god grund inför läs- och skriv­utvecklingen samt öka likvärdigheten inom kommunen.

Presentationsfilm om språkteamet

I filmen får du som vårdnadshavare veta mer om hur språkteamet arbetar med språklek tillsammans med elever. De tipsar också om några övningar.

Kontakt

Jenny Cederborg
Specialpedagog
Centrala barn- och elevhälsan

0705-64 32 04
jenny.cederborg@finspang.se

Pia Lehtoniemi
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

0705-16 57 30
pia.lehtoniemi@finspang.se

Magdalena Eronn
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

0766-95 46 88
magdalena.eronn@finspang.se

Mathias Berg
Elevhälsochef
Centrala Barn- och elevhälsan

0122-855 02
mathias.berg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång