Finspångs kommun

Språk/Language

Yliholhooja

Yliholhooja käsittelee uskottuihin miehiin (goda män), edunvalvojiin (förvaltare) ja holhoojiin (förmyndare) liittyviä valvonta-asioita.

Käräjäoikeus järjestää uskotun miehen, edunvalvojan ja holhoojan yliholhoojan jättämästä suosituksesta, siitä kuka on sopiva henkilö toimeen.

Jos kärsit sairaudesta, psyykkisestä häiriöstä, heikentyneestä terveydestä tai muusta vastaavasta, on sinulla lainmukainen oikeus saada uskottu mies tai edunvalvoja edellyttäen, että et voi saada apua muulla tavoin.

Avunhakija tai lähiomainen voi tehdä avuntarpeen aloitteen hakemuksella Norrköpingin käräjäoikeuteen. Aloitteen voi myös laatia sektori sosiaalinen huolenpito tai maakäräjien eri toiminnat lääkärintodistuksella.

Alaikäisten lapsien vanhempien valvonta

Yliholhoojalla valvoo myös kaikkia vanhempia, joilla on alaikäisiä lapsia. Valvonta toimii enimmäkseen kontrolloimalla alaikäisen kahdeksaa hintaperusmäärää ylittäviä varoja, lapsen omistamaa kiinteistöä tai kiinteistön käyttöoikeutta.

Yliholhoojan tulee:

  • valvoa holhoojaa, edunvalvojaa sekä uskottua miestä
  • tarkastaa holhoojan, edunvalvojan sekä uskotun miehen tilinpäätökset
  • määrätä holhoojan, edunvalvojan sekä uskotun miehen palkkiot sekä päättää jos ne maksetaan julkisista varoista
  • harkita lupaa eri hallintotoimenpiteisiin, mitä holhooja, edunvalvoja tai uskottu mies haluaa tehdä
  • aktualisoida uskotun miehen määräys
  • informoida ja kouluttaa holhoojaa, edunvalvojaa sekä uskottua miestä
  • olla yhteydessä yliholhoojan valvonnan tai yksitäisen asian asianomaisiin viranomaisiin, tuomioistuimiin sekä hallintoihin.

Kaikissa kunnissa tulee olla yliholhooja

Vanhempainkaaren mukaisesti tulee kaikissa kunnissa olla yliholhooja sekä hänen sijainen (joissain kunnissa lautakunta).

Kontakt

Heléne Esping (S)
Överförmyndare

072-726 91 10
helene.esping@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Handläggare

Telefontid: måndag till fredag kl. 10-12 Besökstid efter överenskommelse.

Nadja Jansson
Handläggare
Överförmyndaren

0122-852 30
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Camilla Brandt
Handläggare
Överförmyndaren

0122-855 90
overformyndaren@finspang.se

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Besökstid enligt överenskommelse.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång