Finspångs kommun

Språk/Language

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on suunnitella, miten kunnanvaltuuston päättämät tavoitteet, tehtävät ja niin edelleen voidaan toteuttaa käytännössä.

Vastuualue

Kunnanhallitus vastaa kaikesta kunnan toiminnasta eli kaikista kansalaisille suunnatuista palveluista ja eri toiminnoista, kuten talous-, kanslia- ja henkilöstötoiminnoista.

 • työmarkkina- ja elinkeinotoimenpiteet
 • riippuvuus ja päihteiden väärinkäyttö
 • rikosten ennaltaehkäisy
 • asemakaavat, maa- ja hyödyntämisasiat
 • energianeuvonta
 • tietotekniikka
 • joukkoliikenne, kuljetuspalvelu ja koulukuljetukset
 • viestintä ja markkinointi
 • kuluttaja-, talous- ja velkaneuvonta
 • ruokapalvelut
 • kulttuuri ja vapaa-aika
 • maaseudun kehittäminen
 • ympäristö
 • pelastuspalvelu
 • koulu ja lastenhoito
 • toimintarajoitteisten henkilöiden tuki ja palvelut
 • matkailu
 • hankinnat
 • vanhustenhuolto

Jäsenet

Kunnanhallituksessa on 11 varsinaista jäsentä, 11 varajäsentä ja yksi tarkkailija.
He ovat kunnanvaltuuston valitsemia.

Varsinaiset jäsenet

Ulrika Jeansson (S), puheenjohtaja
Hugo Andersson (c), 1. varapuheenjohtaja
Inge Jacobsson (M), 2. varapuheenjohtaja
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Kristin Andersson (KD)
Stefan Carlsson (V)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD) 

Varajäsenet

Bertil Senestad (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Patrik Karlsson (S)
Josefina Leo (S)
Kristin Yderfors (C)
Per Olof Hårsmar (KD)
Ingrid Westlund (V)
Mikael Wallin (L)
Ralf Kronholm (M)
Natalie Pettersson (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD)

Tarkkailija

Monica Brodén (MP)

Yhteystiedot

Mats Annerfeldt (S)
Kunnanneuvos/puheenjohtaja
Kunnanhallistus

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Pöytä- ja asiakirjat, sekä kokoukseen kutsut