Finspångs kommun

Språk/Language

Vaikuta

Sinä, joka asut Finspångissa, voit vaikuttaa monella tavalla kunnan toimintaan ja politiikkaan. Vaaleissa äänestäminen ja poliittisessa puolueessa toimiminen ovat ehkä tapoja, jotka ensimmäisenä tulevat mieleen, mutta on muitakin tapoja vaikuttaa. Lue lisää alla olevien otsikoiden kohdalta.

Yleisön kyselyhetki

Yleisön kyselyhetki (allmänhetens frågestund) on se kohta kunnanvaltuuston esityslistassa, jolloin kaikilla kunnassa kirjoissa olevilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä poliitikoille.

Kunnanvaltuuston tulee antaa yleisölle mahdollisuus laatia kysymyksiä seuraavissa kunnanvaltuuston kokouksissa:

 • Kun valtuusto käsittelee vuositilitystä
 • Kun valtuusto käsittelee budjettia
 • Kun valtuuston puheenjohtajisto näin päättää.

Yleisen kyselyhetken on tultava ilmi kokouksesta tiedotettaessa, kun on kysymyksessä istunto, jossa yleinen kyselyhetki och mukana esityslistalla.

Maria Forneman
Kunnansihteeri
Kanslia- ja kehitysosasto

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

E-ehdotus

E-ehdotus on elektroninen aloite-järjestelmä kaikille jotka haluavat jättää ehdotuksia, jotka koskevat Finspångia.

Täällä voivat kaikki, jotka haluavat keskustella, jättää ehdotuksia tai vain seurata keskustelua. Finspångin kunnan e-ehdotus verkkosivun kautta voit kannattaa toisten jättämiä ehdotuksia ja näin näyttää että useampi henkilö on kysymyksestä samaa mieltä..

Jos vähintään 30 henkilöä kannattaa ehdotusta, lähetetään se kunnanvaltuustoon tiedonantoasiaksi, samalla rutiinilla kuin kansalaisehdotukset.

E-ehdotuksen jättäminen tai kannattaminen

Alla olevan linkin kautta pääset verkkosivulle, jossa voit jättää e-ehdotuksesi. Voit myös nähdä mitä e-ehdotuksia on jo jätetty ja kannattaa niitä, jos haluat. Jos tarvitset apua, löytyy sivulla myös neuvoja, miten sinun tulee toimia.

Kristina Langfos
Kirjaaja
Kanslia- ja kehitysosasto

kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kansalaisehdotus

Yksi mahdollisuus sinulle, joka olet kunnan asukas, ja haluat ottaa osaa poliittisiin väittelyihin ja esittää mielipiteesi siitä, mikä on hyvin tai huonosti, on jättää kansalaisehdotus kunnanvaltuustoon.

Kaikki Finspångissa kirjoilla olevat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin, voivat tehdä ehdotuksen kunnanvaltuustolle.

Ulrika Jeansson (S)
Puheenjohtaja
Kunnanvaltuusto

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kunnansihteeri
Kanslia- ja kehitysosasto

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vaalit

Ruotsissa järjestetään valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit joka neljäs vuosi ja Euroopan parlamenttivaalit joka viides vuosi.

Seuraavat valtiopäivä- kunnallis- ja maakäräjävaalit ovat 11. syyskuuta 2022 ja Euroopan parlamenttivaalit 26. toukokuuta 2019.

Tietoa vaaleista toisilla kielillä löydät linkistä other languages Vaaliviranomaisen verkkosivulla.

Äänioikeus

Sinulla on äänioikeus valtiopäivävaaleissa jos:

 • Olet täyttänyt viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, olet Ruotsin kansalainen ja olet tai olet joskus ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin.

Sinulla on äänioikeus kunnallis- ja maakäräjävaaleissa, jos:

 • olet täyttänyt viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta
 • olet Ruotsin kansalainen ja sinut on merkitty kunnan tai läänin väestörekisteriin
 • olet jonkin EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen
 • olet jonkin muun kuin yllä mainittujen maiden kansalainen ja olet ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin kolmen vuoden ajan ennen vaaleja.

Sinulla on äänioikeus Euroopan parlamenttivaaleissa, jos:

 • olet täyttänyt viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta
 • olet Euroopan unionin jäsenmaiden kansalainen
 • olet merkitty Ruotsin väestörekisteriin viimeistään 30 päivää ennen vaaleja ja olet ilmoittautunut äänestysluetteloon.

Vaaliviranomainen

Vaaliviranomainen (Valmyndigheten) on keskusvirasto, jonka vastuulla on eri vaalien suunnittelu, organisointi ja toteuttaminen Ruotsissa. Vaaliviranomainen valmistelee vaalit, laatii vaaliluettelot ja äänestyskortit ja niin edelleen.

Vaalilautakunta

Kunnalla on vaalilautakunta, joka käytännössä toteuttaa vaalit, kansanäänestykset ja mahdolliset uusintavaalit. Lautakunta hankkii muun muassa vaalihuoneistot ja vaalintoimittajat. Lautakunta tiedottaa myös vaalijärjestelyistä ja äänestyspaikoista.