Finspångs kommun

Språk/Language

Terveys- ja sairashoito

  • kotisairaanhoito omassa kodissa
  • kunnan erityisasunnossa
  • päivätoiminnassa vanhoille ja toimintarajoitetuille henkilöille

Kunnan terveys- ja sairaanhoidossa on palkattuna sairaanhoitaja, perushoitaja, hoitaja sekä toimintaterapeutti , fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Alue Itä-Götanmaan kanssa on sopimus hygieniasairaanhoitajasta.

Sairaanhoitaja on virassa kaikkina päivina ympäri vuorokauden. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti työskentelee päiväsaikaan arkisin. Lääkärin panokset kunnassa ovat Alue Itä-götanmaan vastuunalasia.

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja

Kunnan terveydenhuollossa toimii lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS), jolla on lääketieteellinen kokonaisvastuu hoidosta. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että annettava hoito on hoidettavalle turvallista, luotettavaa ja laadukasta.

Jos olet havainnut vakavia riskejä tai puutteita kunnan terveydenhuollossa, sinun tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kyseisessä toiminnassa työskentelevään henkilöstöön, sillä välittömät toimenpiteet saattavat olla tarpeen. Voit myös ottaa yhteyttä lääketieteellisesti vastuulliseen sairaanhoitajaan.

Yhteinen potilaslautakunta

Jos olet tyytymätön saamaasi tai läheistesi saamaan hoitoon tai kohteluun Finspångin kunnan terveydenhuollossa, sinulla on aina mahdollisuus antaa palautetta siitä. Ensisijaisesti asia tulisi ottaa esille henkilökunnan kanssa. Jos se ei tunnu sopivalta, voit ottaa yhteyttä Alue Itä-Götanmaan potilaslautakuntaan, jolla on sopimus Finspångin kunnan kanssa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Mårten Davidsson
Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (MAS)
Sektori hoito ja huolenpito

0122-854 11
marten.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Karlsson
Sektoripäälikkö
Sektori hoito ja huolenpito

0122-858 47
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång