Finspångs kommun

Språk/Language

Yhtenäinen potilaskertomusjärjestelmä

Potilaiden kaikki hoito on kirjattava potilaskertomukseen. Potilaskertomus on hoitotyötä tekevien tukena, ja sen avulla voimme tarjota potilaalle hyvää ja turvallista hoitoa.

Yhtenäisen potilaskertomusjärjestelmän avulla hoitopalvelujen tarjoajat voivat luovuttaa sähköisiä potilastietoja toisilleen. Vain henkilöllä, joka tarvitsee tietoja työssään, on oikeus lukea potilaskertomustasi. Hoitopalvelujen tarjoajilla, esimerkiksi alueilla, kunnilla tai yksityisillä toimijoilla, on ollut muutaman vuoden ajan mahdollisuus luovuttaa toisilleen sähköisiä potilastietoja riippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Tämä tapahtuu Kansallinen potilaskatsaus (Nationell patientöversikt, NPÖ) -työkaluun perustuvan yhtenäisen potilaskertomusjärjestelmän avulla.  

Tehokkaampaa ja turvallisempaa hoitoa

Potilaalle yhtenäinen potilaskertomusjärjestelmä merkitsee hoitokontaktien helpottumista, luotettavampia arvioita sekä oikean diagnoosin ja hoidon saannin nopeutumista. Potilaan ei tarvitse kertoa uudelleen hoitohistoriaansa uudessa hoitokontaktissa, eikä hoitopalvelujen tarjoajien tarvitse postittaa potilaskertomuksia toisilleen.

Edellyttää suostumusta

Ainoastaan potilasta hoitava henkilöstö saa tutustua potilaskertomusten tietoihin voidakseen antaa hyvää ja turvallista hoitoa. Kukaan hoitohenkilöstöstä ei saa tutustua muiden hoitopalvelujen tarjoajien potilaskertomuksiin ilman potilaan suostumusta.

Jos et halua olla mukana yhtenäisessä potilaskertomus-järjestelmässä

Sinulla on oikeus kieltäytyä yhtenäisestä potilaskertomusjärjestelmästä. Voit estää sellaisten tietojen käytön, joita et halua antaa muille hoitopalvelujen tarjoajille. Keskustele sairaanhoitajasi, toimintaterapeuttisi tai fysioterapeuttisi kanssa, jos haluat estää tietojen käytön. Tietojen käytön voi estää täyttämällä erillisen lomakkeen yhdessä hoitohenkilöstön kanssa.

Jos estät tietojen käytön, sinun tulee itse antaa hoitohenkilöstölle hyvään ja turvalliseen hoitoon tarvittavat tiedot.

Voit halutessasi muuttaa mieltäsi ja sallia potilastietojesi käytön. Ilmoita silloin asianomaiselle hoitohenkilöstölle, että haluat poistaa tietojen käytön eston.

Tiukat turvallisuusvaatimukset

Tietojen jakaminen eri hoitopalvelujen tarjoajien kesken edellyttää korkeaa turvallisuustasoa, salassapitoa ja jäljitettävyyttä. Hoito- ja hoivahenkilöstön on tunnistauduttava eTjänstekort-kortilla voidakseen tutustua tietoihin. Vain sinua hoitavilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietojasi, on oikeus lukea potilaskertomusta antamasi suostumuksen perusteella.

Henkilöt, jotka ovat päässeet käsiksi potilaskertomukseesi, on aina pystyttävä jäljittämään niin sanotun lokiluettelon avulla. Potilaana sinulla on oikeus tutustua lokeihin. Ota silloin yhteyttä hoitopalvelujen tarjoajaan.

Yhteystiedot

Mårten Davidsson
Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (MAS)
Sektori hoito ja huolenpito

0122-854 11
marten.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång