Finspångs kommun

Språk/Language

Kriisivalmius

Yhteiskunnan kriisivalmiudella tarkoitetaan kykyä ehkäistä, torjua ja hoitaa kriisitilanteita. Ruotsin kriisivalmiuden tarkoituksena on suojella väestön henkeä ja terveyttä, huolehtia yhteiskunnan toimivuudesta sekä ylläpitää perusarvojamme, joita ovat muun muassa demokratia, oikeusturva sekä ihmisoikeudet ja vapaudet.

Kriisivalmiuden yhteydessä puhutaan nykyään yhä useammin yhteiskunnan häiriötilanteista. Jo lievempikin kriisitilanne voi vaikuttaa tavanomaisiin mukavuuksiin, kuten sähkön- ja vedensaantiin. Yhteiskunnan häiriötilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi useita päiviä kestävä sähkökatko tai suuri vesivuoto, jonka seurauksena useat kodit jäävät ilman puhdasta vettä. Häiriötilanteita voivat tietenkin aiheuttaa myös sääolosuhteet, kuten rankkasateet ja myrskyt, vihamieliset teot tai tärkeiden tietoteknisten järjestelmien, kuten pankki- ja kassajärjestelmien kaatuminen.

Ruotsin kriisivalmius

Ruotsin kriisivalmius perustuu siihen, että kaikki ovat yhdessä vastuussa maamme sekä omasta ja läheistemme turvallisuudesta. Oma vastuu merkitsee valmistautumista selviytymään vaikeasta tilanteesta ja huolehtimaan mahdollisesti syntyvistä välittömistä tarpeista. Jokainen kansalainen on siis henkilökohtaisesti vastuussa omasta ja läheistensä turvallisuudesta. Jos me kaikki autamme toisiamme ja huolehdimme valmistautumisesta, yhteiskunnan resursseja voidaan käyttää ensin ennen kaikkea heikommassa asemassa olevien ihmisten, kuten vanhusten, sairaiden ja lasten, auttamiseen.

Alla olevat linkit ruotsinkielisiä:

Yhteystiedot

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång