Finspångs kommun

Språk/Language

Perheneuvonta

Perheneuvonta tarjoaa tukea ja apua yhteiselämään liittyvissä ongelmissa. Fokuksessa ovat ennen kaikkea parit ja yksilöiden läheiset suhteet ja elämäntilanne.

Perheneuvonta, joka sijaitsee Norrköpingissä, on laissa säädetty toiminta, jonka kohderyhmään kuuluvat Norrköpingin, Finspångin ja Söderköpingin asukkaat

Perheneuvonta tarjoaa tukea ja apua yhteiselämään liittyvissä ongelmissa, ennen kaikkea parisuhdeasioissa. Meidän puoleemme kääntyvät sekä ruotsalais- että ulkomaalaistaustaiset parit, jotka ovat avoliitossa, naimisissa, asuvat erillään tai ovat eronneet. Tapaamme sekä hetero- että homoseksuaalisia pareja.

Fokuksessa ovat parit ja yksilöiden läheiset suhteet ja elämäntilanne. Kyse voi olla parista, joka haluaa parantaa suhdettaan ja jatkaa yhteiseloa, tai parista, jossa toinen tai molemmat haluavat erota. Kyse voi myös olla eron jälkeisistä ongelmista tai tuen ja avun tarpeesta lapsen tai nuoren vanhempana.

Parien lisäksi otamme vastaan yksilöitä, jotka omalta osaltaan haluavat työstää ihmissuhdeongelmaa tai eroa. Tarjoamme myös tukea aikuisten lasten ja vanhempien välisissä suhteissa tai suhteissa muihin läheisiin.

Perheneuvonnalla on työssään ehdoton vaitiolovelvollisuus sekä suhteessa yksittäisiin henkilöihin että viranomaisiin. Meillä ei ole sosiaalikertomuksia eikä rekistereitä ja se, joka niin haluaa, voi esiintyä anonyymisti.

Perheneuvonta tarjoaa:

  • kriisintyöstöä ja hoitoa ammattilaiskeskustelujen avulla
  • informaatiota yhteiselämään liittyvissä asioissa
  • neuvontaa ulospäin suuntautuvan toiminnan puitteissa
  • pätevää henkilöstöä, jolla on pitkä kokemus alalta
  • subventoidun maksun.

Perheneuvonan työ kohdistautuu

  • auttamaan jokaista parisuhteessa olevaa selkeämmin näkemään ja ymmärtämään itseään, partneriaan ja yhteisiä ongelmia
  • työstämään esteitä ja käyttäytymismalleja, jotka ovat esteenä suhteessa
  • lisäämään tietoisuutta omista valinnoista ja edellytyksiä luoda jatkossa parempia toimintamalleja.

Perheneuvojat ovat sosionomeja, joilla on jatkokoulutus psykoterapiassa ja seksologiassa. Heillä on monivuotinen kokemus suhdeongelmista ja parisuhdekeskusteluista. Useimmat ovat auktorisoituja perheneuvojia.

Yhteystiedot

Perheneuvonta

011-10 87 60

Tilaa aika. Puhelinaika on arkisin klo 11–12. Me olemme vaitiolevelvollisuus syistä valinneet pois mahdollisuuden lähettää s-postia meille.

Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping