Finspångs kommun

Språk/Language

Kansanterveys ja kestävä kehitys

Finspångin kunta pyrkii turvaamaan kansalaisille hyvät edellytykset hyvään terveyteen ja luomaan yhteiskunnan, joka on pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen mukainen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luottamus omin kykyihin ja toisiin ihmisiin, toivo ja tulevaisuudenusko pienentävät sairauksien ja terveysongelmien riskiä. Pyrimme siksi helpottamaan mahdollisuuksia hyvään elämäntapaan ja osallisuuteen sosiaalisissa yhteisöissä. Kansanterveys on Ruotsissa yleisesti ottaen hyvä, mutta terveydessä on silti suuria koulutustasoon, sosioekonomiseen asemaan, etniseen taustaan, ikään ja sukupuoleen perustuvia eroja.

Östgötakommissionen – yhdenvertaisen terveyden puolesta

Kansanterveyttä käsittelevä Östgötakommissionen-toimikunta selvitti vuosina 2013–2014 terveystilannetta Itä-Götanmaalla.

Toimikunta laati raportin, jossa on sekä koko läänille että Finspångin kunnalle osoitettuja suosituksia.

Finspångin kunnanvaltuusto päätti 28. tammikuuta 2015, että Östgötakommissionen-toimikunnan suositukset otetaan huomioon Finspångin kunnan strategiassa ja toiminnassa. Tätä varten on perustettu työryhmä, joka tekee aloittamansa selvitystyön pohjalta ehdotuksia suositusten huomioon ottamisesta. Kunnanvaltuuston tehtävänä on sen jälkeen priorisoida ja tehdä päätöksiä ehdotusten pohjalta.

Yhdenvertainen terveys – työtä kestävän kehityksen puolesta

Jotta yhteiskunnan kehitys olisi kestävää pitkällä aikavälillä, meidän tulee ottaa huomioon kolme toisiinsa liittyvää ulottuvuutta, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, eli sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus.

Terveyserojen vähentämiseen tähtäävä työ kytkeytyy läheisesti kestävään kehitykseen liittyvään työhön. Terveyttä edistävillä toimilla ja ennalta ehkäisevillä toimilla on myönteinen vaikutus kansantalouteen, ympäristöön ja ilmastoon, turvallisuuteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja näillä osa-alueilla toteutettavilla toimilla on vastaavasti myönteinen vaikutus terveyteen.

Yhteystiedot

Jonas Andersson
Selvittäjä
Kanslia- ja kehitysosasto

0122-851 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång