Finspångs kommun

Språk/Language

Toimintaamme liittyvät vakuutukset

Finspångin kunta on ottanut ryhmävakuutuksia kunnan toiminnassa sattuvien tapaturmien ja vahinkojen varalta.

Henkilövahingot

Kunnan vakuutus kattaa meno- ja paluumatkalla sekä toiminta-aikana sattuvat tapaturmat, ja vakuutettuja ovat muun muassa koululaiset, esikoululaiset ja hoivaa saavat henkilöt. Finspångin kunnan vakuutustiedotteessa on tarkat tiedot siitä, mitä vakuutukseen sisältyy ja keitä se koskee.

Jos sinulle on tapahtunut vahinko, sinun tulee itse ilmoittaa siitä vakuutusyhtiö Protectorille. Ota yhteyttä valmiuskoordinaattoriin, jos sinulla on kysyttävää tai jos tarvitset apua.

Potilasvahingot

Kunnalla on myös potilasvahinkolain mukainen potilasvahinkovakuutus, katso täydelliset ehdot:

Ote laista

Oikeus potilasvahinkokorvaukseen, 6 §

Potilaalle tapahtunut henkilövahinko korvataan, jos on ilmeisen todennäköistä, että vahingon on aiheuttanut

  1. tutkimus, hoito tai vastaava toimenpide edellyttäen, että vahinko olisi ollut vältettävissä joko toteuttamalla valittu menettelytapa toisin tai noudattamalla muuta käytettävissä ollutta menettelytapaa, joka jälkikäteen lääketieteellisesti arvioituna olisi täyttänyt hoitotarpeen riskittömämmällä tavalla
  2. tutkimuksessa, hoidossa tai vastaavassa toimenpiteessä käytetyn lääkinnällisen laitteen tai sairaanhoitovälineen vika tai virheellinen käyttö
  3. virheellinen diagnosointi
  4. tartunta, jonka aiheuttaja on siirtynyt potilaaseen tutkimuksen, hoidon tai vastaavan toimenpiteen yhteydessä
  5. tapaturma, joka on sattunut tutkimuksen, hoidon tai vastaavan toimenpiteen yhteydessä, sairaankuljetuksen aikana tai hoitotilojen tai laitteiston palon tai muun vahingon yhteydessä
  6. lääkkeen määrääminen tai luovuttaminen määräysten tai ohjeiden vastaisesti.

Vahingonkorvaus

Jos sinulle on tapahtunut esine- tai henkilövahinko, josta kunta on arviosi mukaan vastuussa, voit vaatia siitä vahingonkorvausta. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että kunta on aiheuttanut henkilö- tai esinevahingon tahallaan tai huolimattomuudesta. Tämä pätee kaikkeen toimintaan, jota kunta harjoittaa tai järjestää tai jossa se on mukana. Oikealla olevasta linkistä voit tutustua tarkemmin vahingonkorvauslakiin.

Vahingon tapahduttua sinun tulee ensisijaisesti ilmoittaa siitä omalle vakuutusyhtiöllesi. Jos haluat vaatia vahingonkorvausta, voit ilmoittaa valmiuskoordinaattorille sähköpostitse, milloin ja miten vahinko tapahtui sekä kuinka suurta korvausta vaadit. Valmiuskoordinaattori käsittelee asian ja ottaa tarvittaessa yhteyttä vakuutusyhtiöön.

Yhteystiedot