Finspångs kommun

Språk/Language

Lapset, nuoret ja perheet

Sosiaalipalvelun tulee toimia sen hyväksi, että kunnassa asuvat lapset varttuvat turvallisissa olosuhteissa. Erityistä huomiota tulee kohdistaa lapsiin, jotka ovat vaarassa kehittyä tavalla, joka voi olla heille vahingollinen.

Vanhempainkaaressa (Föräldrabalken) on määräykset siitä, mitä velvollisuuksia vanhemmilla on lapsiaan kohtaan ja mihin huolenpitoon lapsilla on oikeus. Nämä määräykset ja ennen kaikkea sosiaalipalvelulaki (SoL) ovat pohjana sosiaalipalvelun työlle lapsiperheiden parissa.

Hakemuksen tai ilmoituksen jälkeen viranomaistoimiston sosiaalisihteeri selvittää yhdessä sinun ja perheesi kanssa mahdollisten tuki- tai hoitotoimenpiteiden tarpeen.

Perhetiimin ja nuorisoterveydenhuollon henkilöstö yhdessä perheen kanssa toteuttaa hoitotoimenpiteet.

Lue lisää toiminnoistamme, jotka tarjoavat apua lapsille, nuorille ja perheille ruotsinkieliseltä sivulta.

Yhteistiedot

Liselotte Andersson
Ryhmäpäällikkö, viranomaistoimisto
Sektori sosiaalinen huolenpito

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång