Språk/Language

Ängslyckans förskola

Ängslyckans förskola består av fyra avdelningar. På Smultronet och Hallonet går våra yngre barn cirka 1-3 år. På Björnbäret och Blåbäret går de äldre barnen cirka 3-5 år. Vi har valt denna uppdelning för att kunna bemöta och stimulera barnen utifrån deras utvecklingsnivå.

Barn leker med lego

Vi har en utmanande och inspirerande gård som lockar till lek och aktivitet. Vi har närhet till skog och natur och använder vår närmiljö för lärande och utvecklande aktiviteter.

Vi har ett gemensamt projekt och temainriktat arbetssätt på förskolan.

Ängslyckan har ett mottagningskök och maten levereras från Storängsskolans kök.

Verksamhet

Läroplanen
Vi arbetar utifrån vår läroplan Lpfö-98 (reviderad 2010) där vi bemöter barnen utifrån deras utveckling, förutsättningar och behov.

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna till oss på förskolan. Vi arbetar med "Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Vi använder oss av Qualis kvalitetssäkerhetssystem som är kopplat till Lpfö-98. Vi utgår från prioriterade mål som vi utvärderar och reviderar årligen.

Kontakt

Ängslyckans förskola
Södra Storängsvägen 48, 612 43 Finspång

Avdelning Blåbäret
070-537 69 19
angslyckans.forskola.blabaret.se

Avdelning Björnbäret
070-201 75 50
angslyckans.forskola.bjarnbaret@finspang.se

Avdelning Hallonet
070- 540 76 41
angslyckans.forskola.hallonet@finspang.se

Avdelning Smultronet
072-553 41 04
angslyckans.forskola.smultronet@finspang.se

Louise Åstrand
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marina Kalm
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-858 14
marina.kalm@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Planeringsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2019:

  • 7 januari
  • 14 juni