Språk/Language

Äldreomsorg

Finspångs kommun tillhandahåller olika former av insatser för den som behöver hjälp och stöd i vardagen. Det kan handla om hemtjänst, färdtjänst eller särskilt boende. 

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun

Äldreomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldreomsorgen i kommunen. I planen som avser perioden 2016-2021 anges ett antal utvecklingsområden som ska behandlas under perioden.

Värdighetsgarantier

Finspångs kommun har via fokusgrupper tagit fram tre områden för lokala värdighetsgarantier:

  • Gott bemötande genom att personalen är lyhörd och empatisk.
  • Respektera kundens hem Mötet ska ske på brukare och kunds villkor i samförstånd.
  • Komma på avtalade tider och att ta kontakt om tiden förskjuts mer än 30 minuter.

Läs mer om äldreomsorgen

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång