Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-27

Anslaget: 2019-02-18

Datum för sammanträde: 2019-02-27

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är den 27 mars.

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktige 2019-01-30

Anslaget: 2019-02-12

Tas ner: 2019-03-07

Datum för sammanträde: 2019-01-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-21

Bygg- och miljönämnden 2019-02-05

Anslaget: 2019-02-05

Tas ner: 2019-02-27

Datum för sammanträde: 2019-02-05

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 9-19

Sociala myndighetsnämnden 2019-01-15

Anslaget: 2019-01-30

Tas ner: 2019-02-21

Datum för sammanträde: 2019-01-15

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 23-29

Kommunstyrelsen 2019-01-21

Anslaget: 2019-01-29

Tas ner: 2019-02-20

Datum för sammanträde: 2019-01-21

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-47

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.