Språk/Language

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Finspång erbjuder utbildningar utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Undervisningen är kostnadsfri och vänder sig till dig från och med höstterminen det år du fyller 20 eller när du har slutbetyg från treårigt nationellt program eller likvärdig utbildning.

Du kan vända dig till vår studie- och yrkesvägledare för att få information om aktuella utbildningar samt vägledning inför ditt personliga studieval.

Kursutbud

Du ska söka det du vill läsa - vi har ofta lösningar på din önskan. Kursutbudet hittar du under respektive utbildningsnivå.

Utbildningsnivåer

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
kommun@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Studie- och yrkesvägledare, sfi samt grundkurser

072-505 94 74

Ann-Kristin Lindgren
Studie- och yrkesvägledare, gymnasiekurser

070-221 63 80

Kjerstin Bygghammar
Administratör

0122-855 20

Cathrine Ottosson
Administratör

0122-854 75

Anna Karlsson
Utbildningsstrateg, samordnare VFU

070-811 36 39
anna.karlsson2@finspang.se

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Relaterad information