Finspångs kommun

Kulturhusets verksamhetsområden

Kulturhusets egen personal består av nio fast anställda och varierande antal visstidsanställda. Detta beroende på särskilda satsningar eller uppdrag.

Tillsammans ansvarar vi för: att utveckla kultur i hela kommunen, programsättning, biljettförsäljning, turistinformation, lokalbokning, Kultur i skolan, kommunens konst, producera utställningar, föreningsstöd och drift av Kulturhuset.