Bio

Kulturhusets biosalong har 391 platser fördelade mellan parkett och läktare samt 5 rullstolsplatser. Det finns speciella tillgänglighetsplatser med extra benutrymme för de som använder rullator eller andra hjälpmedel. Ljudet är ansluten till hörselslinga.
Kontakta Kulturhusets reception på 0122-853 00 för att boka tillgänglighetsplats eller rullstolsplats.

Vaccinationsbevis från 1 december 2021

Från 1 december gäller vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, enligt beslut av regeringen. Det innebär att du behöver visa upp giltigt vaccinationsbevis samt legitimation/ID-handling vid besök på bio, teater, konserter eller andra liknande evenemang med fler än 100 personer. Finspångs kommun måste enlig lag följa detta beslut och om du inte kan visa upp ett giltigt vaccinationsbevis blir du inte insläppt i salongen. Detta gäller samtliga i sällskapet som fyllt 18 år.

Vaccinationsbevis har en begränsad giltighetstid och kan behöva förnyas. Kontrollera giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis i god tid inför ditt besök på ett evenemnag. Saknar du vaccinationsbevis eller om giltighetstiden har passerat kan du ladda hem ett nytt vaccinationspass hos E-hälsomyndigheten.

Åldersgränser på bio

Film på bio kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 eller 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882) och bestäms av Statens Medieråd.

15-årsgräns innebär att man får se filmen utan vuxens sällskap när man är 15 år och också kan bevisa det vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man se filmer med 15-årsgräns i vuxens sällskap. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film har bedömts kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

11-årsgräns innebär att man måste fyllt 11 år för att se på filmen utan vuxet sällskap. I vuxens sällskap är det tillåtet att se filmen från 7- års ålder.

7-årsgräns innebär att man måste fyllt 7 år för att se på filmen utan vuxet sällskap. I vuxens sällskap är filmen barntillåten.

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

Ej granskad innebär att ingen åldersgräns är satt ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd. Vi uppdaterar så snart när filmens åldersgräns är satt.