Finspångs kommun

Kultur för barn och unga

Kulturhuset ska arbeta för att alla barn och unga i kommunen ska ha tillgång till kultur. Genom nära samarbete med sektor utbildning når vi alla elever i förskoleklass till och med årskurs nio, anpassad grundskola och träningsskolan. Kulturhuset erbjuder även bio, teater, lovaktiviteter och handledning under fritiden.

Lovaktiviteter

Under loven erbjuder Kulturhuset extra mycket bio för alla åldrar. I anslutning till biovisningarna för barn finns möjlighet att göra något kul i foajén. Personal finns på plats för att hjälpa till.

Offentliga föreställningar och arrangemang

Finspångs kommun arrangerar cirka tre offentliga barn- och ungdomsarrangemang under varje termin. Det kan till exempel handla om teater- och dansföreställningar eller workshop på ett visst tema med en professionell kulturaktör.

Fritidsgården Hörnan

Du som går på högstadiet är välkommen till Hörnan!

Kultur i skolan

I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar: barnkultur­garantin och skapande skola - båda delarna för barn i årskurs F-9 samt anpassad grundskola och träningsskolan.

Ungdomscheck

Du som är 13-22 år kan söka ett bidrag upp till 10 000 kr för att genomföra ett kultur-, demokrati- eller fritidsarrangemang i Finspågs kommun. Bidraget heter ungdomschecken och är ett bidrag som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang, aktiviteter och evenemang som i första hand riktar sig till personer i åldrarna 13-22.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Victoria Manfred
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
victoria.manfred@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång