Äldreomsorg

Äldre man sitter - personer syns i bakgrundenFinspångs kommun tillhandahåller olika former av insatser för den som behöver hjälp och stöd i vardagen. Det kan handla om hemtjänst, färdtjänst eller särskilt boende.  

Om du har behov av hjälp kan du ansöka om bistånd

När du ansöker om bistånd utreds dina behov och rätten till bistånd av en biståndshandläggare.

Läs mer under rubrikerna Hemtjänst/Ansökan om insatser.

Jämför äldreomsorg i äldreguiden

Socialstyrelsen har som en del i regeringens uppdrag att ta fram öppna jämförelser inom äldreboenden och äldreomsorg tagit fram äldreguiden. Den bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och innehåller uppgifter om kvaliteten i verksamheten. 

Äldreguiden finns på Socialstyrelsens webbplats. Se unde rubriken Mer information till höger på sidan.

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun

Äldreomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldreomsorgen i kommunen. I planen som avser perioden 2016-2021 anges ett antal utvecklingsområden som ska behandlas under perioden.

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun (PDF-fil 540 Kb, filen öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image