Finspångs kommun

Kulturhuset - förr och idag

Finspång är en ort som under lång tid präglats av ett rikt kulturutbud! Idag har Kulturhuset till uppgift att vara en mötesplats med varierat kulturutbud för alla åldrar.

Kulturhuset är ett hus med många möjligheter - ett hus att växa i!
Vår fina biograf har premiärstatus när det gäller biofilmsvisningar och har kapacitet att visa livesänd kultur såsom teater. Vi arrangerar konserter och föreläsningar och tillsammans med Riksteaterföreningen i Finspång arrangerar flera teaterföreställningar per år med den nationella eliten inom scenkonst.

Kulturhuset ska också vara en plats för invånarnas eget kulturskapande. Flera föreningar använder lokalerna för att utöva till exempel dans och teater. Just nu satsas det på att locka fler unga att göra detsamma. Är du intresserad av att arrangera något på Kulturhuset, hör av dig till oss!


Kulturhusets historia

I början på 1900-talet lyftes behovet av att uppföra ett hus för att hålla fester och sammankomster. Arbetarna behövde ett hus där aktuella problem kunde diskuteras fritt.

Ett första steg var när 13 000 km² mark köptes av Stockholms vapenfabrik 1912. Marken låg inte centralt och kom därför att bli ett Folkets park. I Finspångs föreningsarkiv finns uppgifter som bevisar att det var en välbesökt plats som gästades av många olika kategorier av artister. 1914 fram till 1945 deltog 840 714 personer i parkens arrangemang. 1953 uppträdde Frank Sinatra för 537 personer. 1973 stängdes parken.

1923 färdigställdes ett centralt beläget Folkets hus – samma plats där Gallerian står idag.
Det inrymde en mindre sal för biovisning, en större sal med teaterscen, café, butikslokaler och expeditioner med mera. Föreningslivet växte och snart behövdes fler lokaler.

På krönet av Bergslagsvägen invigdes ett nytt Folkets Hus 1937. Byggnaden drevs som ett Folkets Hus fram till dess att föreningen Folkets Hus gick i konkurs 2008. Efter kommunens förvärv av fastigheten från konkursförvaltaren såldes den till en privat fastighetsägare samma år. 2009 köper kommunen tillbaka fastigheten och en stor renovering och ombyggnation inleds. 2011 invigdes Kulturhuset som årligen är en viktig mötesplats i Finspång.