Finspångs kommun

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram, men som är motiverade att genomföra en yrkesinriktad utbildning. Syftet med utbildningen är att skapa kunskaps­mässiga och sociala förutsättningar för eleven att komma ut i arbetslivet.

Utbildningens mål

Studierna inom introduktionsprogrammet förbereder eleven för arbete inom det yrke studierna riktar sig mot. Elever som under tiden på yrkesintroduktionen uppnår behörighet kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram. 

Studieupplägg

Studierna på Yrkesintroduktion bedrivs på heltid och kan vara i upp till tre år. Eleven läser yrkeskurser som är hämtade ur gymnasieskolans nationella program. Grundskoleämnena matematik, svenska/svenska som andra språk, engelska och samhällskunskap kan också läsas. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Arbetsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. I årskurs 2 och 3 kan utbildningen ske i lärlingslikande form.

Vårt utbud

Bergska gymnasiet erbjuder fem inriktningar på Yrkesintroduktionen (IMYRK).

Barn och fritid

Studier inom yrkesintroduktion Barn och fritid förbereder dig för arbeten inom exempelvis assistans och social omsorg.

Arbetet innebär att stödja vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Du lär dig hur du ska hjälpa till med hygien, påklädning och andra vardagliga sysslor. Du får även grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar. Du förbereder dig för arbetet genom att bland annat lära dig om kommunikation, levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

Exempel på kurser

 • Kommunikation
 • Specialpedagogik 1
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Människans miljöer
 • Kost och hälsa

Bygg och anläggning

Studier inom yrkesintroduktion Bygg och anläggning förbereder dig för arbeten som exempelvis snickare, målare, murare, takläggare eller golvläggare.

Du förbereder dig för arbete inom bygg och anläggning genom att bland annat lära dig om metoder och arbetssätt inom branschen. Du lär dig även att hantera material, verktyg och maskiner.

Exempel på kurser:

 • Husbyggnad 1
 • Husbyggnad 2

Fordon och transport

Studier inom yrkesintroduktion Fordon och transport förbereder dig för arbeten som exempelvis servicetekniker inom fordon och småmaskiner, bildemonterare, reparatör eller montör.

Du förbereder dig för arbete inom fordon och transport genom att bland annat lära dig om fordonsteknik och en reparatörs metoder och arbetssätt. Du lär dig även att hantera verktyg och får grundläggande kunskaper om reparationsteknik samt service och underhåll på maskiner och utrustningar.

Exempel på kurser

 • Fordonsteknik introduktion
 • Reparationsteknik
 • Underhåll A

Industritekniska

Studier inom yrkesintroduktion Industri förbereder dig för arbeten som exempelvis reparatör eller maskinoperatör.

Du får grundläggande kunskaper om tillverkningsindustrins metoder och arbetssätt. Du förbereder dig för arbetet genom att bland annat lära dig om processövervakning, montage och enklare reparationer. Du lär dig även att hantera verktyg och att tillverka enklare produkter.

Exempel på kurser:

 • Produktionsutrustning 1
 • Svets grund
 • Människan i industri 1

Vård och omsorg

Studier inom yrkesintroduktion Vård och omsorg förbereder dig för arbete som exempelvis vårdbiträde.

Arbetet innebär att stödja vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du lär dig hur du ska hjälpa till med hygien, påklädning och andra vardagliga sysslor. Du får även lära dig hur du ska dokumentera och rapportera ditt arbete. Grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar ingår också i utbildningen tillsammans med kurser i anatomi och fysiologi.

Exempel på kurser:

 • Medicin 1
 • Specialpedagogik 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Hälsopedagogik
 • Kost och hälsa
 • Entreprenörskap

Ansökan

Du gör en intresseanmälan via gymnasiestudera.se och fyller dessutom i den riktade ansökan till IMY. Den skickas till:

Bergska gymnasiet
Bergska skolan Ekmans väg 12
612 36 Finspång

För mer information och hjälp med ansökan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070- 217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång