Finspångs kommun

För dig som inte blir behörig

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som gäller.

På Introduktionsprogrammet sätter du själv upp målet för dina studier. Målet kan vara att läsa ämnen så att du blir behörig och kan komma in på ett nationellt program. Målet kan också vara att bli redo för arbetslivet eller att komma vidare till andra studier till exempel på vuxenutbildningen.

Målet för studierna och vad din utbildning innehåller finns i din studieplan. Förutom ämnen kan den innehålla motivationshöjande insatser, praktik eller annat som du behöver för att nå ditt mål.

På Bergska gymnasiets introduktionsprogram vill vi ge varje elev möjlighet att växa och utvecklas socialt och kunskapsmässigt för att alla ska ha möjlighet att nå sina mål. Undervisningen utgår från elevens behov och sker i huvudsak i mindre undervisningsgrupper tillsammans med och under ledning av välutbildade pedagoger. Det finns även extra stöd i form av specialpedagoger, kurator, skolsköterska och coacher.

Vi lägger stor vikt vid motivationsarbete och stärkande av elevens självkänsla. Detta sker genom att varje elev får enskild coachning under utbildningen, exempelvis genom att få hjälp med att skapa rutiner i sin vardag och utveckla sociala relationer.

Längden på utbildningen beror på elevens behov, men är längst tre år.

Vi finns i Bergska skolan.

För mer information om utbildningen kontakta SYV på din skola.

En annan möjlighet för dig som ej är behörig till nationellt program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörighet. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år för att på så sätt slutföra utbildningen.

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång